Fundamentals Heineken

Heineken

laatst

72,680

%

-1,09%

+/-

-0,800

vorig slot

73,480

tijd

08 apr

open

73,000

hoog

73,240

laag

71,480

volume

244.767

Winst- & verliesrekening (x 1.000.000)

  2019 2018 2017 2016 2015
Omzet 28.616,00 26.886,00 22.029,00 20.838,00 20.511,00
Operationele kosten 20.431,00 19.409,00 18.677,00 18.083,00 17.847,00
Afschrijvingen 1.959,00 1.693,00 1.587,00 1.817,00 1.594,00
Bedrijfsresultaat 3.738,00 3.283,00 3.304,00 2.771,00 3.190,00
Resultaat voor belastingen 3.284,00 2.852,00 2.908,00 2.412,00 2.838,00
Belastingen 910,00 757,00 755,00 673,00 697,00
Cashflow -1.552,00 1.066,00 -49,00 1.039,00 252,00
Nettowinst 2.166,00 1.903,00 1.935,00 1.540,00 1.892,00

Balans (x 1.000.000)

  2019 2018 2017 2016 2015
Materiële activa 13.269,00 11.359,00 11.117,00 9.232,00 9.552,00
Immateriële activa 17.769,00 17.459,00 17.670,00 17.424,00 18.183,00
Financiële activa 4.868,00 2.021,00 1.841,00 2.166,00 2.841,00
Vaste activa 38.085,00 32.886,00 32.786,00 31.184,00 31.800,00
Voorraden 2.213,00 1.920,00 1.814,00 1.618,00 1.702,00
Debiteuren 2.913,00 2.596,00 2.605,00 2.303,00 2.196,00
Overige vorderingen 123,00 71,00 64,00 47,00 33,00
Liquide middelen 1.821,00 2.903,00 2.442,00 3.035,00 824,00
Vlottende activa 8.419,00 9.070,00 8.248,00 8.137,00 5.914,00
Totaal activa 46.504,00 41.956,00 41.034,00 39.321,00 37.714,00
Gewoon kapitaal 16.147,00 14.358,00 13.321,00 13.238,00 13.535,00
Preferent kapitaal -1.584,60 -1.859,60 -1.718,60 -729,60 -222,60
Aandeel van derden 1.164,00 1.182,00 1.200,00 1.335,00 1.535,00
Groepsvermogen
Achtergestelde schulden
Voorzieningen
Langlopende schulden 16.886,00 15.966,00 16.055,00 14.049,00 14.128,00
Kortlopende schulden 12.307,00 10.450,00 10.458,00 10.243,00 8.516,00
Totaal passiva 46.504,00 41.956,00 41.034,00 39.321,00 37.714,00

Overige data

  2019 2018 2017 2016 2015
Aantal werknemers 85.853 85.610 80.425 73.525 73.767
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 576.000 576.000 576.000 576.000 576.000
Winst per aandeel 3,76 3,34 3,39 2,70 3,32
Dividend per aandeel 1,68 1,60 1,47 1,34 1,30
Cashflow per aandeel 7,53 7,62 6,74 6,45 6,06
Intrinsieke waarde per aandeel 26,36 23,34 21,67 21,66 22,21
Koers-winstverhouding 25,24 23,11 25,64 26,39 23,73
Dividend rendement (%) 1,77 2,07 1,69 1,88 1,65
Rendement eigen vermogen (%) 13,41 13,25 14,53 11,63 13,98
Koers einde boekjaar 94,92 77,20 86,93 71,26 78,77