Fundamentals Beter Bed Holding

Beter Bed Holding

laatst

2,795

%

-3,62%

+/-

-0,105

vorig slot

2,900

tijd

17 jan

open

3,120

hoog

3,250

laag

2,750

volume

1.209.222

Winst- & verliesrekening (x 1.000.000)

  2018 2017 2016 2015 2014
Omzet 396,33 416,43 410,46 385,44 363,95
Operationele kosten 420,02 402,00 384,42 354,74 340,91
Afschrijvingen 16,19 12,85 11,17 9,82 8,24
Bedrijfsresultaat -15,86 14,42 26,04 30,70 23,04
Resultaat voor belastingen -12,36 14,02 25,88 30,65 22,74
Belastingen -6,24 4,49 6,86 8,09 5,88
Cashflow -17,01 -21,60 -3,72 4,63 15,30
Nettowinst -23,25 9,52 19,02 22,56 16,86

Balans (x 1.000.000)

  2018 2017 2016 2015 2014
Materiële activa 41,26 44,24 38,07 34,52 28,89
Immateriële activa 11,31 9,03 7,00 3,48 3,52
Financiële activa 13,37 0,53 0,66 0,40 0,27
Vaste activa 65,94 56,14 46,95 39,58 33,17
Voorraden 55,68 65,70 61,88 57,93 53,48
Debiteuren 3,01 3,01 4,33 1,92 2,03
Overige vorderingen 0,64 4,54 0,00 0,00 2,03
Liquide middelen 6,17 17,67 21,79 25,51 20,88
Vlottende activa 74,74 100,58 96,67 92,10 83,95
Totaal activa 140,68 156,73 143,62 131,68 117,12
Gewoon kapitaal 46,64 70,18 76,88 75,75 68,64
Preferent kapitaal 51,01 41,79 38,99 34,32 33,66
Aandeel van derden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Groepsvermogen
Achtergestelde schulden
Voorzieningen
Langlopende schulden 4,46 3,43 2,35 2,82 3,47
Kortlopende schulden 89,59 83,12 64,39 53,11 45,02
Totaal passiva 140,68 156,73 143,62 131,68 117,12

Overige data

  2018 2017 2016 2015 2014
Aantal werknemers 2.738 2.849 2.765 2.513 2.369
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 21.960 21.960 21.960 21.960 21.910
Winst per aandeel -1,06 0,43 0,87 1,03 0,77
Dividend per aandeel 0,00 0,37 0,74 0,87 0,65
Cashflow per aandeel 0,00 0,71 1,55 1,64 1,49
Intrinsieke waarde per aandeel 2,83 2,76 2,58 2,48
Koers-winstverhouding -3,40 30,79 19,43 21,83 22,33
Dividend rendement (%) 0,00 2,79 4,38 3,87 3,78
Rendement eigen vermogen (%) -49,85 13,57 24,73 29,78 24,56
Koers einde boekjaar 3,60 13,24 16,90 22,48 17,20