beurs.nl

monitor icon Market Monitor

Beurscodes, betekenis en hulp bij zoeken

Europa

AEX
Euronext Amsterdam
BRU
Euronext Brussels
PSE
Euronext Paris
LIS
Euronext Lissabon
CHX
CBOE Europe, grote(re) EU aandelen
NAV
Investment Funds (NAV)

Noord-Amerika

NYS
New York Stock Exchange
OTC
CBOE BZX Exchange (US)
TSE
Toronto Stock Exchange

Kunt u een instrument niet vinden?

Zoek dan via de zogenaamde ISIN code. Elk instrument, aandeel etc. heeft een unieke code.

Kies vervolgens - wanneer er meerdere resultaten zijn - de notering op de beurs van uw keuze.

Waar vind ik die ISIN code?

Google de naam van het instrument, aandeel etc. met de toevoeging 'ISIN'.

Als zoeken op ISIN code geen resultaten oplevert hebben wij het instrument of aandeel niet in onze koersendatabase.

Fundamentals Beter Bed Holding

Beter Bed Holding

laatst

6,200

%

+1,14%

+/-

+0,070

vorig slot

6,130

tijd

22 jan

open

6,420

hoog

6,540

laag

6,070

volume

667.245

Winst- & verliesrekening (x 1.000.000)

  2019 2018 2017 2016 2015
Omzet 185,80 396,33 416,43 410,46 385,44
Operationele kosten 192,64 420,02 402,00 384,42 354,74
Afschrijvingen 21,68 16,19 12,85 11,17 9,82
Bedrijfsresultaat -48,84 -15,86 14,42 26,04 30,70
Resultaat voor belastingen -2,88 -12,36 14,02 25,88 30,65
Belastingen 1,28 -6,24 4,49 6,86 8,09
Cashflow -4,28 -17,01 -21,60 -3,72 4,63
Nettowinst -52,58 -23,25 9,52 19,02 22,56

Balans (x 1.000.000)

  2019 2018 2017 2016 2015
Materiële activa 10,60 41,26 44,24 38,07 34,52
Immateriële activa 8,48 11,31 9,03 7,00 3,48
Financiële activa 0,06 13,37 0,53 0,66 0,40
Vaste activa 62,98 65,94 56,14 46,95 39,58
Voorraden 22,23 55,68 65,70 61,88 57,93
Debiteuren 1,83 3,01 3,01 4,33 1,92
Overige vorderingen 1,59 0,64 4,54 0,00 0,00
Liquide middelen 2,12 6,17 17,67 21,79 25,51
Vlottende activa 36,43 74,74 100,58 96,67 92,10
Totaal activa 99,40 140,68 156,73 143,62 131,68
Gewoon kapitaal 3,04 46,64 70,18 76,88 75,75
Preferent kapitaal 31,74 51,01 41,79 38,99 34,32
Aandeel van derden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Groepsvermogen
Achtergestelde schulden
Voorzieningen
Langlopende schulden 30,04 4,46 3,43 2,35 2,82
Kortlopende schulden 66,33 89,59 83,12 64,39 53,11
Totaal passiva 99,40 140,68 156,73 143,62 131,68

Overige data

  2019 2018 2017 2016 2015
Aantal werknemers 3.377 2.738 2.849 2.765 2.513
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 24.110 21.960 21.960 21.960 21.960
Winst per aandeel -2,18 -1,06 0,43 0,87 1,03
Dividend per aandeel 0,00 0,00 0,37 0,74 0,87
Cashflow per aandeel 0,13 0,00 0,71 1,55 1,64
Intrinsieke waarde per aandeel 0,13 2,12 2,83 2,76 2,58
Koers-winstverhouding -1,03 -3,40 30,79 19,43 21,83
Dividend rendement (%) 0,00 0,00 2,79 4,38 3,87
Rendement eigen vermogen (%) -1.732,29 -49,85 13,57 24,73 29,78
Koers einde boekjaar 2,26 3,60 13,24 16,90 22,48