Fundamentals Neways Electronics

Neways Electronics

laatst

5,880

%

+2,80%

+/-

+0,160

vorig slot

5,720

tijd

08 apr

open

5,720

hoog

5,940

laag

5,720

volume

7.781

Winst- & verliesrekening (x 1.000.000)

  2019 2018 2017 2016 2015
Omzet 533,45 506,82 438,68 393,20 374,12
Operationele kosten 518,31 485,06 425,12 381,49 368,72
Afschrijvingen 14,46 9,20 9,06 8,22 8,27
Bedrijfsresultaat 15,15 21,04 14,30 11,78 5,92
Resultaat voor belastingen 12,21 19,08 12,68 9,67 3,86
Belastingen 3,69 4,64 2,76 -0,03 0,64
Cashflow 1,00 -0,05 -0,10 -0,40 -0,24
Nettowinst 8,52 14,43 9,92 9,69 3,22

Balans (x 1.000.000)

  2019 2018 2017 2016 2015
Materiële activa 78,29 39,74 35,66 34,25 34,80
Immateriële activa 8,54 10,24 11,86 13,47 14,07
Financiële activa 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01
Vaste activa 90,30 53,80 51,87 52,02 53,38
Voorraden 100,64 115,13 98,04 86,28 81,63
Debiteuren 70,90 62,05 53,29 48,47 39,87
Overige vorderingen 0,00 0,00 0,16 0,15 0,64
Liquide middelen 2,24 1,07 1,04 1,17 1,55
Vlottende activa 187,35 191,22 152,53 136,06 123,70
Totaal activa 277,65 245,02 204,40 188,09 177,08
Gewoon kapitaal 106,09 101,63 85,05 78,94 70,55
Preferent kapitaal 0,70 0,66 0,61 0,90 0,92
Aandeel van derden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Groepsvermogen
Achtergestelde schulden
Voorzieningen
Langlopende schulden 36,87 7,07 11,70 12,00 20,24
Kortlopende schulden 134,70 136,32 107,66 97,15 86,29
Totaal passiva 277,65 245,02 204,40 188,09 177,08

Overige data

  2019 2018 2017 2016 2015
Aantal werknemers 2.940 2.943 2.750 2.565 2.593
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 12.150 11.960 11.480 11.460 11.400
Winst per aandeel 0,70 1,21 0,86 0,85 0,28
Dividend per aandeel 0,28 0,48 0,35 0,34 0,11
Cashflow per aandeel 2,42 0,63 0,28 0,92 0,65
Intrinsieke waarde per aandeel 8,45 8,02 7,06 6,55 6,08
Koers-winstverhouding 14,23 8,35 15,87 10,92 26,79
Dividend rendement (%) 2,81 4,75 2,56 3,66 1,47
Rendement eigen vermogen (%) 8,03 14,20 11,66 12,28 4,56
Koers einde boekjaar 9,96 10,10 13,65 9,28 7,50