beurs.nl

monitor icon Market Monitor

Beurscodes, betekenis en hulp bij zoeken

Europa

AEX
Euronext Amsterdam
BRU
Euronext Brussels
PSE
Euronext Paris
LIS
Euronext Lissabon
CHX
CBOE Europe, grote(re) EU aandelen
NAV
Investment Funds (NAV)

Noord-Amerika

NYS
New York Stock Exchange
OTC
CBOE BZX Exchange (US)
TSE
Toronto Stock Exchange

Kunt u een instrument niet vinden?

Zoek dan via de zogenaamde ISIN code. Elk instrument, aandeel etc. heeft een unieke code.

Kies vervolgens - wanneer er meerdere resultaten zijn - de notering op de beurs van uw keuze.

Waar vind ik die ISIN code?

Google de naam van het instrument, aandeel etc. met de toevoeging 'ISIN'.

Als zoeken op ISIN code geen resultaten oplevert hebben wij het instrument of aandeel niet in onze koersendatabase.

Fundamentals UNILEVER

UNILEVER

laatst

51,220

%

+1,15%

+/-

+0,580

vorig slot

50,640

tijd

10:30

open

50,820

hoog

51,380

laag

50,720

volume

79.022

Winst- & verliesrekening (x 1.000.000)

  2019 2018 2017 2016 2015
Omzet 51.980,00 50.982,00 53.715,00 52.713,00 53.272,00
Operationele kosten 58.243,00 57.594,00 60.376,00 59.338,00 60.276,00
Afschrijvingen 1.982,00 1.747,00 1.538,00 1.464,00 1.370,00
Bedrijfsresultaat 8.886,00 12.839,00 8.552,00 7.938,00 7.592,00
Resultaat voor belastingen 8.289,00 12.383,00 8.153,00 7.469,00 7.220,00
Belastingen 2.263,00 2.575,00 1.667,00 1.922,00 1.961,00
Cashflow 1.205,00 -151,00 -20,00 786,00 759,00
Nettowinst 5.625,00 9.389,00 6.053,00 5.184,00 4.909,00

Balans (x 1.000.000)

  2019 2018 2017 2016 2015
Materiële activa 12.062,00 10.347,00 10.411,00 11.673,00 11.058,00
Immateriële activa 31.029,00 29.493,00 28.401,00 27.433,00 25.059,00
Financiële activa 874,00 642,00 675,00 673,00 605,00
Vaste activa 48.376,00 43.975,00 43.302,00 42.545,00 39.612,00
Voorraden 4.164,00 4.301,00 3.962,00 4.278,00 4.335,00
Debiteuren 4.916,00 4.350,00 3.439,00 3.329,00 2.917,00
Overige vorderingen 397,00 472,00 488,00 317,00 230,00
Liquide middelen 4.185,00 3.230,00 3.317,00 3.382,00 2.302,00
Vlottende activa 16.430,00 15.481,00 16.983,00 13.884,00 12.686,00
Totaal activa 64.806,00 59.456,00 60.285,00 56.429,00 52.298,00
Gewoon kapitaal 13.192,00 11.572,00 13.629,00 16.354,00 15.439,00
Preferent kapitaal -4.684,71 -4.915,36 -4.215,36 -3.069,36 -3.487,36
Aandeel van derden 694,00 720,00 758,00 626,00 643,00
Groepsvermogen
Achtergestelde schulden
Voorzieningen
Langlopende schulden 29.942,00 27.392,00 22.721,00 18.893,00 16.197,00
Kortlopende schulden 20.978,00 19.772,00 23.177,00 20.556,00 20.019,00
Totaal passiva 64.806,00 59.456,00 60.285,00 56.429,00 52.298,00

Overige data

  2019 2018 2017 2016 2015
Aantal werknemers 155.000 155.000 161.000 169.000 171.000
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 1.460.720 1.714.730 1.714.730 1.714.730 1.714.730
Winst per aandeel 3,87 6,47 4,00 3,32 3,14
Dividend per aandeel 1,64 1,55 1,43 1,28 1,21
Cashflow per aandeel 5,55 3,94 4,25 4,11 4,27
Intrinsieke waarde per aandeel
Koers-winstverhouding 13,24 7,33 11,81 11,76 12,97
Dividend rendement (%) 3,20 3,27 3,03 3,28 2,97
Rendement eigen vermogen (%) 42,64 81,14 44,41 31,70 31,80
Koers einde boekjaar 51,23 47,40 47,23 39,05 40,74