beurs.nl

monitor icon Market Monitor

Beurscodes, betekenis en hulp bij zoeken

Europa

AEX
Euronext Amsterdam
BRU
Euronext Brussels
PSE
Euronext Paris
LIS
Euronext Lissabon
CHX
CBOE Europe, grote(re) EU aandelen
NAV
Investment Funds (NAV)

Noord-Amerika

NYS
New York Stock Exchange
OTC
CBOE BZX Exchange (US)
TSE
Toronto Stock Exchange

Kunt u een instrument niet vinden?

Zoek dan via de zogenaamde ISIN code. Elk instrument, aandeel etc. heeft een unieke code.

Kies vervolgens - wanneer er meerdere resultaten zijn - de notering op de beurs van uw keuze.

Waar vind ik die ISIN code?

Google de naam van het instrument, aandeel etc. met de toevoeging 'ISIN'.

Als zoeken op ISIN code geen resultaten oplevert hebben wij het instrument of aandeel niet in onze koersendatabase.

Fundamentals Bever Holding

Bever Holding

laatst

3,960

%

+10,00%

+/-

+0,360

vorig slot

3,600

tijd

16:30

open

3,960

hoog

3,960

laag

3,960

volume

10

Winst- & verliesrekening (x 1.000.000)

  2019 2018 2017 2016 2015
Omzet 0,30 3,52 4,03 14,96 2,73
Operationele kosten -0,03 -0,90 -3,85 -14,76 -2,71
Afschrijvingen -0,20 -1,07 -4,02 -14,97 -2,84
Bedrijfsresultaat -0,91 2,19 3,38 13,93 1,58
Resultaat voor belastingen -1,79 1,36 2,53 13,14 -0,18
Belastingen 0,25 -3,76 0,73 3,56 -0,21
Cashflow -0,38 1,10 -0,10 -1,14 0,89
Nettowinst -2,04 5,11 1,80 9,58 0,03

Balans (x 1.000.000)

  2019 2018 2017 2016 2015
Materiële activa 128,96 128,00 127,35 123,73 109,95
Immateriële activa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Financiële activa 2,98 2,95 0,00 0,00 0,00
Vaste activa 138,30 136,70 134,35 130,04 115,58
Voorraden 20,40 20,39 23,56 23,13 21,91
Debiteuren 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Overige vorderingen
Liquide middelen 0,73 1,13 0,02 0,12 1,27
Vlottende activa 21,27 22,43 24,39 25,08 24,55
Totaal activa 159,48 159,13 158,74 155,12 140,13
Gewoon kapitaal 99,33 101,36 96,24 94,46 84,88
Preferent kapitaal 47,94 42,82 41,03 31,45 31,42
Aandeel van derden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Groepsvermogen
Achtergestelde schulden
Voorzieningen
Langlopende schulden 25,19 23,81 63,97 31,05 30,16
Kortlopende schulden 34,96 33,96 1,68 2,20 1,92
Totaal passiva 159,48 159,13 158,74 155,12 140,13

Overige data

  2019 2018 2017 2016 2015
Aantal werknemers 1 1 1 1 1
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 17.060 17.060 17.060 17.060 17.060
Winst per aandeel -0,12 0,30 0,11 0,56 0,00
Dividend per aandeel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cashflow per aandeel -0,02 0,17 -0,01 -0,08 -0,27
Intrinsieke waarde per aandeel 5,82 5,94 5,64 5,54 4,98
Koers-winstverhouding -33,17 12,13 35,91 5,36
Dividend rendement (%) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Rendement eigen vermogen (%) -2,05 5,04 1,87 10,14 0,03
Koers einde boekjaar 3,98 3,64 3,95 3,00 3,02