Fundamentals KPN Koninklijke

KPN Koninklijke

laatst

2,729

%

-0,07%

+/-

-0,002

vorig slot

2,731

tijd

17:29

open

2,728

hoog

2,746

laag

2,726

volume

2.419.560

Winst- & verliesrekening (x 1.000.000)

  2018 2017 2016 2015 2014
Omzet 5.638,00 6.499,00 6.806,00 7.008,00 8.083,00
Operationele kosten 4.851,00 5.616,00 5.922,00 3.728,00 3.788,00
Afschrijvingen 1.397,00 1.424,00 1.545,00 1.616,00 1.820,00
Bedrijfsresultaat 767,00 909,00 1.203,00 1.083,00 43,00
Resultaat voor belastingen 513,00 642,00 466,00 605,00 286,00
Belastingen 233,00 157,00 96,00 81,00 47,00
Cashflow -240,00 -325,00 -397,00 -371,00 -1.677,00
Nettowinst 270,00 483,00 793,00 638,00 -598,00

Balans (x 1.000.000)

  2018 2017 2016 2015 2014
Materiële activa 5.641,00 5.811,00 5.969,00 6.001,00 6.606,00
Immateriële activa 3.169,00 3.341,00 3.250,00 3.450,00 3.992,00
Financiële activa 228,00 209,00 2.231,00 2.864,00 3.102,00
Vaste activa 9.970,00 10.449,00 12.602,00 13.465,00 15.163,00
Voorraden 58,00 61,00 47,00 65,00 61,00
Debiteuren 343,00 379,00 373,00 378,00 515,00
Overige vorderingen 0,00 1,00 0,00 58,00 49,00
Liquide middelen 594,00 856,00 1.179,00 1.446,00 1.976,00
Vlottende activa 2.207,00 3.081,00 2.134,00 4.332,00 3.393,00
Totaal activa 12.177,00 13.530,00 14.736,00 17.797,00 18.556,00
Gewoon kapitaal 1.945,00 3.358,00 3.848,00 5.255,00 4.573,00
Preferent kapitaal -315,11 798,89 1.000,19 1.369,19 839,19
Aandeel van derden 0,00 0,00 0,00 69,00 57,00
Groepsvermogen
Achtergestelde schulden
Voorzieningen
Langlopende schulden 7.835,00 8.290,00 8.507,00 9.338,00 10.156,00
Kortlopende schulden 2.396,00 1.882,00 2.628,00 3.408,00 3.770,00
Totaal passiva 12.177,00 13.530,00 14.736,00 17.797,00 18.556,00

Overige data

  2018 2017 2016 2015 2014
Aantal werknemers 12.669 13.275 13.530 14.856 18.471
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 4.202.840 4.202.840 4.270.250 4.270.250 4.270.250
Winst per aandeel 0,06 0,12 0,19 0,15 -0,14
Dividend per aandeel 0,12 0,11 0,10 0,08 0,07
Cashflow per aandeel 0,47 0,46 0,45 0,52 0,36
Intrinsieke waarde per aandeel 0,34 0,67 0,78 1,12 1,00
Koers-winstverhouding 42,67 24,23 14,81 23,28 -18,77
Dividend rendement (%) 4,69 3,78 3,55 2,29 2,66
Rendement eigen vermogen (%) 13,88 14,38 20,61 12,14 -13,08
Koers einde boekjaar 2,56 2,91 2,81 3,49 2,63