beurs.nl

monitor icon Market Monitor

Beurscodes, betekenis en hulp bij zoeken

Europa

AEX
Euronext Amsterdam
BRU
Euronext Brussels
PSE
Euronext Paris
LIS
Euronext Lissabon
CHX
CBOE Europe, grote(re) EU aandelen
NAV
Investment Funds (NAV)

Noord-Amerika

NYS
New York Stock Exchange
OTC
CBOE BZX Exchange (US)
TSE
Toronto Stock Exchange

Kunt u een instrument niet vinden?

Zoek dan via de zogenaamde ISIN code. Elk instrument, aandeel etc. heeft een unieke code.

Kies vervolgens - wanneer er meerdere resultaten zijn - de notering op de beurs van uw keuze.

Waar vind ik die ISIN code?

Google de naam van het instrument, aandeel etc. met de toevoeging 'ISIN'.

Als zoeken op ISIN code geen resultaten oplevert hebben wij het instrument of aandeel niet in onze koersendatabase.

Fundamentals KPN Koninklijke

KPN Koninklijke

laatst

2,358

%

-2,00%

+/-

-0,048

vorig slot

2,406

tijd

17:29

open

2,387

hoog

2,419

laag

2,353

volume

2.272.410

Winst- & verliesrekening (x 1.000.000)

  2019 2018 2017 2016 2015
Omzet 5.702,00 5.638,00 6.499,00 6.806,00 7.008,00
Operationele kosten 4.660,00 4.851,00 5.616,00 5.922,00 3.728,00
Afschrijvingen 1.536,00 1.397,00 1.424,00 1.545,00 1.616,00
Bedrijfsresultaat 958,00 767,00 909,00 1.203,00 1.083,00
Resultaat voor belastingen 663,00 513,00 642,00 466,00 605,00
Belastingen 49,00 233,00 157,00 96,00 81,00
Cashflow 154,00 -240,00 -325,00 -397,00 -371,00
Nettowinst 626,00 270,00 483,00 793,00 638,00

Balans (x 1.000.000)

  2019 2018 2017 2016 2015
Materiële activa 5.432,00 5.641,00 5.811,00 5.969,00 6.001,00
Immateriële activa 2.995,00 3.169,00 3.341,00 3.250,00 3.450,00
Financiële activa 228,00 209,00 2.231,00 2.864,00
Vaste activa 10.351,00 9.970,00 10.449,00 12.602,00 13.465,00
Voorraden 58,00 61,00 47,00 65,00
Debiteuren 343,00 379,00 373,00 378,00
Overige vorderingen 0,00 1,00 0,00 58,00
Liquide middelen 766,00 594,00 856,00 1.179,00 1.446,00
Vlottende activa 1.953,00 2.207,00 3.081,00 2.134,00 4.332,00
Totaal activa 12.304,00 12.177,00 13.530,00 14.736,00 17.797,00
Gewoon kapitaal 2.507,00 1.945,00 3.358,00 3.848,00 5.255,00
Preferent kapitaal 2.338,89 -315,11 798,89 1.000,19 1.369,19
Aandeel van derden 0,00 0,00 0,00 69,00
Groepsvermogen
Achtergestelde schulden
Voorzieningen
Langlopende schulden 7.132,00 7.835,00 8.290,00 8.507,00 9.338,00
Kortlopende schulden 2.634,00 2.396,00 1.882,00 2.628,00 3.408,00
Totaal passiva 12.304,00 12.177,00 13.530,00 14.736,00 17.797,00

Overige data

  2019 2018 2017 2016 2015
Aantal werknemers 12.600 12.669 13.275 13.530 14.856
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 4.202.840 4.202.840 4.202.840 4.270.250 4.270.250
Winst per aandeel 0,15 0,06 0,12 0,19 0,15
Dividend per aandeel 0,12 0,12 0,11 0,10 0,08
Cashflow per aandeel 0,48 0,47 0,46 0,45 0,52
Intrinsieke waarde per aandeel 0,34 0,67 0,78 1,12
Koers-winstverhouding 17,54 42,67 24,23 14,81 23,28
Dividend rendement (%) 4,56 4,69 3,78 3,55 2,29
Rendement eigen vermogen (%) 24,97 13,88 14,38 20,61 12,14
Koers einde boekjaar 2,63 2,56 2,91 2,81 3,49