beurs.nl

monitor icon Market Monitor

Beurscodes, betekenis en hulp bij zoeken

Europa

AEX
Euronext Amsterdam
BRU
Euronext Brussels
PSE
Euronext Paris
LIS
Euronext Lissabon
CHX
CBOE Europe, grote(re) EU aandelen
NAV
Investment Funds (NAV)

Noord-Amerika

NYS
New York Stock Exchange
OTC
CBOE BZX Exchange (US)
TSE
Toronto Stock Exchange

Kunt u een instrument niet vinden?

Zoek dan via de zogenaamde ISIN code. Elk instrument, aandeel etc. heeft een unieke code.

Kies vervolgens - wanneer er meerdere resultaten zijn - de notering op de beurs van uw keuze.

Waar vind ik die ISIN code?

Google de naam van het instrument, aandeel etc. met de toevoeging 'ISIN'.

Als zoeken op ISIN code geen resultaten oplevert hebben wij het instrument of aandeel niet in onze koersendatabase.

Fundamentals Air France-KLM

Air France-KLM

laatst

4,629

%

0,00%

+/-

0,000

vorig slot

4,629

tijd

17:36

open

4,681

hoog

4,691

laag

4,583

volume

4.243.260

Winst- & verliesrekening (x 1.000.000)

  2020 2019 2018 2017 2016
Omzet 11.088,00 27.188,00 26.512,00 25.781,00 24.844,00
Operationele kosten 16.276,00 25.990,00 24.149,00 23.361,00 22.892,00
Afschrijvingen 2.859,00 2.987,00 2.885,00 1.776,00 1.665,00
Bedrijfsresultaat -6.000,00 762,00 1.064,00 -290,00 1.346,00
Resultaat voor belastingen -6.986,00 369,00 638,00 -496,00 816,00
Belastingen 97,00 76,00 227,00 229,00 294,00
Cashflow 2.738,00 130,00 -1.094,00 767,00 845,00
Nettowinst -7.078,00 290,00 409,00 -274,00 792,00

Balans (x 1.000.000)

  2020 2019 2018 2017 2016
Materiële activa 17.257,00 12.914,00 11.670,00 11.413,00 10.599,00
Immateriële activa 1.445,00 1.522,00 1.411,00 1.338,00 1.284,00
Financiële activa 230,00 1.403,00 1.798,00 1.543,00 1.356,00
Vaste activa 20.316,00 22.196,00 21.261,00 15.357,00 15.325,00
Voorraden 543,00 737,00 633,00 557,00 566,00
Debiteuren 1.248,00 2.164,00 2.191,00 2.136,00 1.868,00
Overige vorderingen
Liquide middelen 7.030,00 3.715,00 3.585,00 4.673,00 3.938,00
Vlottende activa 9.895,00 8.539,00 7.796,00 9.051,00 7.607,00
Totaal activa 30.211,00 30.735,00 29.057,00 24.408,00 22.932,00
Gewoon kapitaal -5.427,00 2.284,00 1.853,00 3.002,00 1.284,00
Preferent kapitaal -2.216,63 403,37 600,37 599,78
Aandeel van derden 9,00 15,00 12,00 13,00 12,00
Groepsvermogen
Achtergestelde schulden
Voorzieningen
Langlopende schulden 23.851,00 15.787,00 14.875,00 10.348,00 11.495,00
Kortlopende schulden 11.778,00 12.649,00 12.317,00 11.045,00 10.141,00
Totaal passiva 30.211,00 30.735,00 29.057,00 24.408,00 22.932,00

Overige data

  2020 2019 2018 2017 2016
Aantal werknemers 82.167 85.000 84.714 83.522 84.602
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 427.430 428.630 428.630 428.630 300.220
Winst per aandeel -16,56 0,68 0,96 -0,64 2,65
Dividend per aandeel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cashflow per aandeel -6,61 9,09 8,66 6,76 7,46
Intrinsieke waarde per aandeel -12,70 4,32 7,00 4,28
Koers-winstverhouding -0,31 14,59 9,88 -21,22 1,95
Dividend rendement (%) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Rendement eigen vermogen (%) 130,42 12,70 22,07 -9,13 61,68
Koers einde boekjaar 5,12 9,92 9,48 13,58 5,17