beurs.nl

monitor icon Market Monitor

Beurscodes, betekenis en hulp bij zoeken

Europa

AEX
Euronext Amsterdam
BRU
Euronext Brussels
PSE
Euronext Paris
LIS
Euronext Lissabon
CHX
CBOE Europe, grote(re) EU aandelen
NAV
Investment Funds (NAV)

Noord-Amerika

NYS
New York Stock Exchange
OTC
CBOE BZX Exchange (US)
TSE
Toronto Stock Exchange

Kunt u een instrument niet vinden?

Zoek dan via de zogenaamde ISIN code. Elk instrument, aandeel etc. heeft een unieke code.

Kies vervolgens - wanneer er meerdere resultaten zijn - de notering op de beurs van uw keuze.

Waar vind ik die ISIN code?

Google de naam van het instrument, aandeel etc. met de toevoeging 'ISIN'.

Als zoeken op ISIN code geen resultaten oplevert hebben wij het instrument of aandeel niet in onze koersendatabase.

Fundamentals UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD

UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD

laatst

73,530

%

+3,32%

+/-

+2,360

vorig slot

71,170

tijd

17:35

open

71,430

hoog

73,660

laag

71,370

volume

1.171.715

Winst- & verliesrekening (x 1.000.000)

  2020 2019 2018 2017 2016
Omzet 1.879,20 2.571,90 2.363,00 1.838,70 1.789,80
Operationele kosten 394,80 497,50 459,40 252,30 273,50
Afschrijvingen 2,10 2,00 1,90 2,20 2,20
Bedrijfsresultaat -6.956,40 431,80 1.688,10 3.024,70 3.355,50
Resultaat voor belastingen -7.955,90 40,10 1.356,50 2.796,70 3.100,60
Belastingen 281,10 -1.065,40 113,60 74,20 283,20
Cashflow 1.621,40 124,50 -225,10 168,20 87,70
Nettowinst -7.212,60 1.103,30 1.031,10 2.439,50 2.409,00

Balans (x 1.000.000)

  2020 2019 2018 2017 2016
Materiële activa 279,20 344,50 292,20 216,30 219,80
Immateriële activa 2.124,40 3.862,80 4.157,90 694,60 769,30
Financiële activa 49.621,70 56.271,30 58.341,50 40.718,00 38.496,20
Vaste activa 52.878,60 61.106,70 62.818,50 41.650,80 39.509,30
Voorraden 32,00 91,20 95,20 0,00 0,00
Debiteuren 539,40 513,00 550,60 416,50 369,00
Overige vorderingen 213,20 303,60 285,70 216,20 217,70
Liquide middelen 2.137,60 488,80 369,90 574,70 400,10
Vlottende activa 4.399,30 3.896,50 1.708,70 1.590,20 1.235,80
Totaal activa 57.277,80 65.003,20 64.527,20 43.241,00 40.745,00
Gewoon kapitaal 17.393,50 25.950,80 26.176,10 18.916,20 17.465,30
Preferent kapitaal -7.760,40 6,01 -192,44 -209,18 -192,27
Aandeel van derden 5.401,50 3.912,90 3.976,40 3.777,00 3.554,40
Groepsvermogen
Achtergestelde schulden
Voorzieningen
Langlopende schulden 29.655,40 28.291,00 26.399,20 16.851,60 16.209,90
Kortlopende schulden 4.827,40 4.859,70 5.486,70 3.696,20 3.515,40
Totaal passiva 57.277,80 65.003,20 64.527,20 43.241,00 40.745,00

Overige data

  2020 2019 2018 2017 2016
Aantal werknemers 3.625 3.606 2.012 1.990
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 138.440 138.380 138.290 99.860 99.390
Winst per aandeel -52,10 7,97 7,46 24,43 24,24
Dividend per aandeel 0,00 5,40 10,80 10,80 10,20
Cashflow per aandeel 10,28 13,64 12,97 14,89 15,68
Intrinsieke waarde per aandeel 125,64 182,13 178,48 178,27 165,52
Koers-winstverhouding -1,24 17,65 18,15 8,60 9,35
Dividend rendement (%) 0,00 3,84 7,98 5,14 4,50
Rendement eigen vermogen (%) -41,47 4,25 3,94 12,90 13,79
Koers einde boekjaar 64,58 140,65 135,40 210,00 226,75