Fundamentals VolkerWessels

VolkerWessels

laatst

21,900

%

-0,23%

+/-

-0,050

vorig slot

21,950

tijd

21 nov

open

21,950

hoog

22,000

laag

21,900

volume

382.188

Winst- & verliesrekening (x 1.000.000)

  2018 2017 2016 2015 2014
Omzet 5.924,00 5.714,00 5.490,00 5.318,00 5.000,00
Operationele kosten 5.796,00 5.563,00 5.335,00 5.178,00 4.885,00
Afschrijvingen 84,00 82,00 89,00 86,00 86,00
Bedrijfsresultaat 159,00 192,00 203,00 176,00 155,00
Resultaat voor belastingen 164,00 195,00 139,00 127,00 60,00
Belastingen 30,00 45,00 36,00 30,00 17,00
Cashflow -39,00 109,00 59,00 104,00 30,00
Nettowinst 131,00 135,00 139,00 107,00 60,00

Balans (x 1.000.000)

  2018 2017 2016 2015 2014
Materiële activa 482,00 483,00 488,00 550,00 562,00
Immateriële activa 484,00 436,00 432,00 463,00 447,00
Financiële activa 153,00 126,00 133,00 147,00 157,00
Vaste activa 1.263,00 1.211,00 1.220,00 1.349,00 1.364,00
Voorraden 962,00 913,00 1.039,00 1.127,00 1.035,00
Debiteuren 620,00 622,00 570,00 588,00 614,00
Overige vorderingen 6,00 8,00 7,00 9,00 2,00
Liquide middelen 467,00 494,00 412,00 407,00 309,00
Vlottende activa 2.421,00 2.394,00 2.362,00 2.464,00 2.303,00
Totaal activa 3.684,00 3.605,00 3.582,00 3.813,00 3.667,00
Gewoon kapitaal 1.182,00 1.124,00 1.116,00 426,00 -78,00
Preferent kapitaal 82,20 -53,80 -162,80 -297,80 -401,80
Aandeel van derden 14,00 11,00 12,00 11,00 10,00
Groepsvermogen
Achtergestelde schulden
Voorzieningen
Langlopende schulden 270,00 256,00 318,00 995,00 1.439,00
Kortlopende schulden 2.218,00 2.214,00 2.136,00 2.381,00 2.296,00
Totaal passiva 3.684,00 3.605,00 3.582,00 3.813,00 3.667,00

Overige data

  2018 2017 2016 2015 2014
Aantal werknemers 16.630,00 16.179,00 15.785,00 15.487,00 15.425,00
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00
Winst per aandeel 1,64 1,69 1,74 1,34 0,75
Dividend per aandeel 1,05 1,05
Cashflow per aandeel 2,96 3,34 3,62 3,65 1,62
Intrinsieke waarde per aandeel 13,73 13,00
Koers-winstverhouding 8,43 14,05
Dividend rendement (%) 7,59 4,42
Rendement eigen vermogen (%) 11,08 12,01 12,46 25,12 -76,92
Koers einde boekjaar 13,83 23,75