beurs.nl

monitor icon Market Monitor

Beurscodes, betekenis en hulp bij zoeken

Europa

AEX
Euronext Amsterdam
BRU
Euronext Brussels
PSE
Euronext Paris
LIS
Euronext Lissabon
CHX
CBOE Europe, grote(re) EU aandelen
NAV
Investment Funds (NAV)

Noord-Amerika

NYS
New York Stock Exchange
OTC
CBOE BZX Exchange (US)
TSE
Toronto Stock Exchange

Kunt u een instrument niet vinden?

Zoek dan via de zogenaamde ISIN code. Elk instrument, aandeel etc. heeft een unieke code.

Kies vervolgens - wanneer er meerdere resultaten zijn - de notering op de beurs van uw keuze.

Waar vind ik die ISIN code?

Google de naam van het instrument, aandeel etc. met de toevoeging 'ISIN'.

Als zoeken op ISIN code geen resultaten oplevert hebben wij het instrument of aandeel niet in onze koersendatabase.

Fundamentals Galapagos

Galapagos

laatst

82,420

%

-1,79%

+/-

-1,500

vorig slot

83,920

tijd

15 jan

open

83,860

hoog

84,100

laag

82,020

volume

476.875

Winst- & verliesrekening (x 1.000.000)

  2019 2018 2017 2016 2015
Omzet 895,88 317,85 155,92 173,70 60,58
Operationele kosten 108,07 78,68 57,71 50,43
Afschrijvingen 5,08 4,28 4,18 3,40
Bedrijfsresultaat -33,65 -117,62 52,68
Resultaat voor belastingen 150,06 -29,21 -115,51 54,25 -119,63
Belastingen 0,21 0,05 0,20 0,24 -1,22
Cashflow 779,71 129,50 205,78 628,11 152,48
Nettowinst 149,84 -29,26 -115,70 54,01 -118,41

Balans (x 1.000.000)

  2019 2018 2017 2016 2015
Materiële activa 23,14 16,69 14,96 68,04
Immateriële activa 3,63 2,50 1,02 1,55
Financiële activa 1,28 1,16 1,10 52,71
Vaste activa 110,64 88,63 76,11
Voorraden 0,28 0,28 0,30 0,32
Debiteuren 18,61 27,97 9,73 3,93
Overige vorderingen 0,00 0,00 0,00
Liquide middelen 5.780,83 1.290,80 1.151,21 979,81 347,17
Vlottende activa 1.328,85 1.197,65 1.007,23
Totaal activa 6.068,61 1.439,50 1.286,27 1.083,34 442,51
Gewoon kapitaal 2.875,66 1.214,25 1.011,98 758,70 365,00
Preferent kapitaal 2.525,88 -60,35 -45,11 -28,35 153,61
Aandeel van derden 0,00 0,00 0,00
Groepsvermogen
Achtergestelde schulden
Voorzieningen
Langlopende schulden 5,34 102,59 220,85 5,05
Kortlopende schulden 219,90 171,70 103,79 72,41
Totaal passiva 6.068,61 1.439,50 1.286,27 1.083,34 442,51

Overige data

  2019 2018 2017 2016 2015
Aantal werknemers 1.003 725 600 508 435
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 64.670 54.470 50.940 46.260 39.080
Winst per aandeel 2,32 -0,54 -2,27 1,17 -3,03
Dividend per aandeel 0,00 0,00 0,00 0,00
Cashflow per aandeel 49,62 -2,62 -2,89 5,18 -2,93
Intrinsieke waarde per aandeel 44,47 22,29 19,87 16,40
Koers-winstverhouding 80,39 -149,19 -34,79 52,09 -18,73
Dividend rendement (%) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rendement eigen vermogen (%) 5,21 -2,41 -11,43 7,12 -32,44
Koers einde boekjaar 186,50 80,56 78,98 60,94 56,76