beurs.nl

monitor icon Market Monitor

Beurscodes, betekenis en hulp bij zoeken

Europa

AEX
Euronext Amsterdam
BRU
Euronext Brussels
PSE
Euronext Paris
LIS
Euronext Lissabon
CHX
CBOE Europe, grote(re) EU aandelen
NAV
Investment Funds (NAV)

Noord-Amerika

NYS
New York Stock Exchange
OTC
CBOE BZX Exchange (US)
TSE
Toronto Stock Exchange

Kunt u een instrument niet vinden?

Zoek dan via de zogenaamde ISIN code. Elk instrument, aandeel etc. heeft een unieke code.

Kies vervolgens - wanneer er meerdere resultaten zijn - de notering op de beurs van uw keuze.

Waar vind ik die ISIN code?

Google de naam van het instrument, aandeel etc. met de toevoeging 'ISIN'.

Als zoeken op ISIN code geen resultaten oplevert hebben wij het instrument of aandeel niet in onze koersendatabase.

Fundamentals Lucas Bols

Lucas Bols

laatst

7,700

%

-1,03%

+/-

-0,080

vorig slot

7,780

tijd

13:47

open

7,800

hoog

7,800

laag

7,700

volume

3.340

Winst- & verliesrekening (x 1.000.000)

  2020 2019 2018 2017 2016
Omzet 83,98 86,98 92,19 80,49 72,64
Operationele kosten 52,29 54,02 49,84 47,79 41,55
Afschrijvingen 1,63 1,43 0,46 0,47 0,49
Bedrijfsresultaat 17,73 19,64 23,64 18,24 17,58
Resultaat voor belastingen 14,39 15,73 20,11 15,31 14,98
Belastingen 5,18 -0,75 -0,29 0,25 3,26
Cashflow 7,55 1,21 4,15 4,97 2,73
Nettowinst 9,20 16,48 20,40 15,06 11,71

Balans (x 1.000.000)

  2020 2019 2018 2017 2016
Materiële activa 10,31 10,37 1,99 1,91 1,55
Immateriële activa 307,35 306,84 306,92 306,50 214,94
Financiële activa 7,92 8,19 7,96 8,44 6,36
Vaste activa 325,57 325,40 316,87 316,85 222,85
Voorraden 10,56 10,88 8,72 7,95 7,02
Debiteuren 24,92 23,33 21,25 21,06 15,15
Overige vorderingen
Liquide middelen 33,11 21,22 12,42 8,36 6,48
Vlottende activa 68,70 55,43 42,44 37,69 28,74
Totaal activa 394,27 380,82 359,30 354,54 251,60
Gewoon kapitaal 193,70 192,15 183,58 170,84 161,80
Preferent kapitaal 19,92 22,37 21,17 15,05 10,91
Aandeel van derden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Groepsvermogen
Achtergestelde schulden
Voorzieningen
Langlopende schulden 99,56 164,39 155,77 162,98 73,05
Kortlopende schulden 101,02 24,28 19,96 20,72 16,74
Totaal passiva 394,27 380,82 359,30 354,54 251,60

Overige data

  2020 2019 2018 2017 2016
Aantal werknemers 71 74 73 70 60
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 12.480 12.480 12.480 12.480 12.480
Winst per aandeel 0,74 1,32 1,64 1,21 0,94
Dividend per aandeel 0,35 0,60 0,60 0,57 0,54
Cashflow per aandeel 1,42 1,13 1,54 1,47 1,39
Intrinsieke waarde per aandeel 15,17 14,79 14,11 13,12 12,43
Koers-winstverhouding 10,41 12,12 10,98 14,21 19,14
Dividend rendement (%) 4,55 3,75 3,33 3,31 3,00
Rendement eigen vermogen (%) 4,75 8,57 11,11 8,81 7,24
Koers einde boekjaar 7,70 16,00 18,00 17,20 18,00