beurs.nl

monitor icon Market Monitor

Beurscodes, betekenis en hulp bij zoeken

Europa

AEX
Euronext Amsterdam
BRU
Euronext Brussels
PSE
Euronext Paris
LIS
Euronext Lissabon
CHX
CBOE Europe, grote(re) EU aandelen
NAV
Investment Funds (NAV)

Noord-Amerika

NYS
New York Stock Exchange
OTC
CBOE BZX Exchange (US)
TSE
Toronto Stock Exchange

Kunt u een instrument niet vinden?

Zoek dan via de zogenaamde ISIN code. Elk instrument, aandeel etc. heeft een unieke code.

Kies vervolgens - wanneer er meerdere resultaten zijn - de notering op de beurs van uw keuze.

Waar vind ik die ISIN code?

Google de naam van het instrument, aandeel etc. met de toevoeging 'ISIN'.

Als zoeken op ISIN code geen resultaten oplevert hebben wij het instrument of aandeel niet in onze koersendatabase.

Fundamentals ABN AMRO BANK N.V.

ABN AMRO BANK N.V.

laatst

9,774

%

+2,67%

+/-

+0,254

vorig slot

9,520

tijd

14:22

open

9,612

hoog

9,800

laag

9,580

volume

1.979.312

Winst- & verliesrekening (x 1.000.000)

  2019 2018 2017 2016 2015
Omzet
Operationele kosten 2.487,00 2.614,00 2.835,00 2.975,00 2.669,00
Afschrijvingen 240,00 173,00 245,00 198,00 177,00
Bedrijfsresultaat
Resultaat voor belastingen 2.680,00 3.086,00 3.771,00 2.456,00 2.722,00
Belastingen 634,00 762,00 979,00 650,00 798,00
Cashflow -9.273,00 3.199,00 8.355,00 -5.627,00 26.212,00
Nettowinst 2.046,00 2.246,00 2.773,00 1.805,00 1.919,00

Balans (x 1.000.000)

  2019 2018 2017 2016 2015
Materiële activa
Immateriële activa
Financiële activa
Vaste activa
Voorraden
Debiteuren
Overige vorderingen
Liquide middelen
Vlottende activa
Totaal activa 375.054,00 381.295,00 393.171,00 394.482,00 390.317,00
Gewoon kapitaal 21.471,00 21.358,00 21.310,00 18.932,00 17.567,00
Preferent kapitaal 568,00 1.102,00 1.676,00 985,00 598,00
Aandeel van derden 0,00 2,00 20,00 5,00 17,00
Groepsvermogen 21.471,00 21.360,00 21.330,00 18.937,00 17.584,00
Achtergestelde schulden 10.041,00 9.805,00 9.720,00 11.171,00 9.708,00
Voorzieningen
Langlopende schulden
Kortlopende schulden
Totaal passiva 375.054,00 381.295,00 393.171,00 394.482,00 390.317,00

Overige data

  2019 2018 2017 2016 2015
Aantal werknemers 17.977 18.830 19.954 21.664 22.048
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 940.000 940.000 940.000 940.000 940.000
Winst per aandeel 2,18 2,39 2,95 1,92 2,04
Dividend per aandeel 1,28 1,45 1,45 0,84 0,81
Cashflow per aandeel 3,85 2,46 8,50 -6,98 27,02
Intrinsieke waarde per aandeel 21,56 21,27 21,22 19,30 17,88
Koers-winstverhouding 7,44 8,59 9,12 10,96 10,13
Dividend rendement (%) 7,89 7,06 5,39 3,99 3,92
Rendement eigen vermogen (%) 9,53 10,52 13,01 9,53 10,92
Koers einde boekjaar 16,22 20,54 26,90 21,05 20,67