beurs.nl

monitor icon Market Monitor

Beurscodes, betekenis en hulp bij zoeken

Europa

AEX
Euronext Amsterdam
BRU
Euronext Brussels
PSE
Euronext Paris
LIS
Euronext Lissabon
CHX
CBOE Europe, grote(re) EU aandelen
NAV
Investment Funds (NAV)

Noord-Amerika

NYS
New York Stock Exchange
OTC
CBOE BZX Exchange (US)
TSE
Toronto Stock Exchange

Kunt u een instrument niet vinden?

Zoek dan via de zogenaamde ISIN code. Elk instrument, aandeel etc. heeft een unieke code.

Kies vervolgens - wanneer er meerdere resultaten zijn - de notering op de beurs van uw keuze.

Waar vind ik die ISIN code?

Google de naam van het instrument, aandeel etc. met de toevoeging 'ISIN'.

Als zoeken op ISIN code geen resultaten oplevert hebben wij het instrument of aandeel niet in onze koersendatabase.

Fundamentals NIBC Holding N.V.

NIBC Holding N.V.

laatst

7,310

%

-0,14%

+/-

-0,010

vorig slot

7,320

tijd

17:35

open

7,310

hoog

7,340

laag

7,310

volume

963.286

Winst- & verliesrekening (x 1.000.000)

  2019 2018 2017 2016 2015
Omzet
Operationele kosten 125,00 113,00 117,00 111,00 125,00
Afschrijvingen 6,00 5,00 6,00 9,00 28,00
Bedrijfsresultaat
Resultaat voor belastingen 251,00 258,00 270,00 123,00 78,00
Belastingen 45,00 29,00 54,00 19,00 8,00
Cashflow 104,00 702,00 573,00 -22,00 223,00
Nettowinst 194,00 217,00 213,00 104,00 70,00

Balans (x 1.000.000)

  2019 2018 2017 2016 2015
Materiële activa
Immateriële activa
Financiële activa
Vaste activa
Voorraden
Debiteuren
Overige vorderingen
Liquide middelen
Vlottende activa
Totaal activa 22.375,00 21.550,00 22.148,00 23.495,00 23.153,00
Gewoon kapitaal 1.848,00 1.755,00 1.915,00 1.817,00 1.735,00
Preferent kapitaal 120,07 122,07 238,08 298,08 1.732,08
Aandeel van derden 200,00 203,00 206,00 3,00 0,00
Groepsvermogen 2.048,00 1.958,00 2.121,00 1.820,00 1.735,00
Achtergestelde schulden 284,00 278,00 282,00 398,00 400,00
Voorzieningen
Langlopende schulden
Kortlopende schulden
Totaal passiva 22.375,00 21.550,00 22.148,00 23.495,00 23.153,00

Overige data

  2019 2018 2017 2016 2015
Aantal werknemers 711 695 689 716 644
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 146.310 146.310 145.990 145.990 145.990
Winst per aandeel 1,33 1,48 1,46 0,71 0,48
Dividend per aandeel 0,78 0,86
Cashflow per aandeel -2,95 -1,70 7,44 0,21 5,29
Intrinsieke waarde per aandeel 11,85 11,13
Koers-winstverhouding 5,65 5,61
Dividend rendement (%) 10,37 10,35
Rendement eigen vermogen (%) 10,50 12,36 11,12 5,72 4,03
Koers einde boekjaar 7,52 8,31