beurs.nl

monitor icon Market Monitor

Beurscodes, betekenis en hulp bij zoeken

Europa

AEX
Euronext Amsterdam
BRU
Euronext Brussels
PSE
Euronext Paris
LIS
Euronext Lissabon
CHX
CBOE Europe, grote(re) EU aandelen
NAV
Investment Funds (NAV)

Noord-Amerika

NYS
New York Stock Exchange
OTC
CBOE BZX Exchange (US)
TSE
Toronto Stock Exchange

Kunt u een instrument niet vinden?

Zoek dan via de zogenaamde ISIN code. Elk instrument, aandeel etc. heeft een unieke code.

Kies vervolgens - wanneer er meerdere resultaten zijn - de notering op de beurs van uw keuze.

Waar vind ik die ISIN code?

Google de naam van het instrument, aandeel etc. met de toevoeging 'ISIN'.

Als zoeken op ISIN code geen resultaten oplevert hebben wij het instrument of aandeel niet in onze koersendatabase.

Nieuws Binnenland

Groter verlies Ease2pay in 2019

(ABM FN-Dow Jones) Ease2pay heeft in 2019 een groter verlies geboekt dan een jaar eerder, terwijl de omzet aantrok. Dit maakte het betaalbedrijf maandagavond bekend. 

Onder de streep restte in 2019 een verlies van 919.000 euro tegen een verlies van 875.000 euro een jaar eerder. 

De omzet trok wel aan van 117.000 tot 178.000 euro. Het EBITDA-verlies kwam uit op 730.000 euro tegen 561.000 euro in 2018. Ease2pay merkte op dat het gebruik van het betaalplatform vorig jaar is gestegen. Per 31 december hadden meer dan 45 duizend mensen een account op het Ease2pay-platform tegen 30 duizend in 2018. Hierdoor steeg het aan Ease2pay toevertrouwde vermogen op jaarbasis van 111.000 euro tot 144.000 euro.   

Ultimo 2019 beschikte Ease2pay niet over liquide middelen. In 2018 had het betaalbedrijf nog de beschikking over 580.000 euro. 

Halverwege december 2019 verstrekte aandeelhouder The Internet of Cars wel een kredietfaciliteit aan Ease2pay van 650.000 euro tegen een rentevoet van 5 procent per jaar. De kredietfaciliteit loopt tot en met 30 juni 2021 en vervangt de faciliteit van 100.000 euro die per 30 juli 2019 verstrekt is door de aandeelhouder. Per 31 december is 278.000 euro opgenomen en per 11 mei is 163.000 euro nog niet opgenomen van de kredietfaciliteit. 

Bron: ABM Financial News