beurs.nl

monitor icon Market Monitor

Beurscodes, betekenis en hulp bij zoeken

Europa

AEX
Euronext Amsterdam
BRU
Euronext Brussels
PSE
Euronext Paris
LIS
Euronext Lissabon
CHX
CBOE Europe, grote(re) EU aandelen
NAV
Investment Funds (NAV)

Noord-Amerika

NYS
New York Stock Exchange
OTC
CBOE BZX Exchange (US)
TSE
Toronto Stock Exchange

Kunt u een instrument niet vinden?

Zoek dan via de zogenaamde ISIN code. Elk instrument, aandeel etc. heeft een unieke code.

Kies vervolgens - wanneer er meerdere resultaten zijn - de notering op de beurs van uw keuze.

Waar vind ik die ISIN code?

Google de naam van het instrument, aandeel etc. met de toevoeging 'ISIN'.

Als zoeken op ISIN code geen resultaten oplevert hebben wij het instrument of aandeel niet in onze koersendatabase.

Nieuws Binnenland

Resultaten NSI onder druk

(ABM FN-Dow Jones) NSI heeft in heel 2020 een lager direct resultaat bij eveneens lagere huurinkomsten geboekt. Dit bleek dinsdag uit voorlopige jaarcijfers van het Nederlandse vastgoedfonds, waarin voor 2021 werd gewaarschuwd voor opnieuw een lagere winst.

CEO Bernd Stahli zegt met gemengde gevoelens terug te kijken op 2020. "Toch heeft NSI in deze periode bewezen robuust en weerbaar te zijn en in staat om deze uitdagingen relatief eenvoudig het hoofd te kunnen bieden", aldus de topman. Stahli benadrukte evenwel dat de inning van huurpenningen op 98 procent lag.

NSI boekte in het afgelopen jaar een direct resultaat, bestaande uit de huuropbrengsten, verminderd met de exploitatiekosten, beheerskosten, algemene kosten en financieringskosten, van 44,9 miljoen euro, een daling van 9,1 procent ten opzichte van vorig jaar, toen het vastgoedfonds een direct resultaat rapporteerde van 49,4 miljoen euro.

De bruto huurinkomsten daalden dan ook in de verslagperiode met 7,2 procent van 82,8 miljoen euro naar 76,9 miljoen euro.

Het indirecte resultaat, inclusief de fluctuerende herwaarderingen van het vastgoed, kwam uit op 65,4 miljoen euro negatief, tegenover 146,9 miljoen euro positief in het jaar ervoor.

Daarmee kwam het totaal resultaat uit op 20,4 miljoen euro negatief, in vergelijking met een winst van 196,3 miljoen euro een jaar eerder.

De EPRA-winst per aandeel bedroeg 2,35 euro, tegenover 2,64 euro per aandeel in 2019, een afname met 10,9 procent. Hierin zit een negatieve impact van de coronacrisis van 0,08 euro. NSI hield vooraf al rekening met een EPRA winst per aandeel van 2,30 tot 2,40 euro. De EPRA leegstandsratio bedroeg 7 procent, een verbetering van 0,7 procent op autonome basis.

NSI is onverminderd van plan om 2,16 euro per aandeel aan dividend uit te keren over 2020. NSI stelt dat de zogeheten loan to value van 29,2 procent financiële ruimte biedt voor projectontwikkeling en selectieve acquisities.

Outlook

"Bij het ingaan van 2021 erkennen we de algemene onzekerheid die heerst over hoe de structurele vraag naar kantoorruimtes zich gaat ontwikkelen en over het bredere economisch klimaat", aldus CEO Stahli. "Daarnaast komen we in de buurt van het frictieniveau voor leegstand van de portefeuille nadat we de afgelopen vijf jaar de jaarlijkse leegstand op like-for-like basis hebben weten terug te dringen. Hoewel we ons nog steeds actief inzetten om nieuwe klanten aan te trekken, is het niet zeker dat het leegstandspercentage in 2021 verder zal dalen."

Over boekjaar 2021 mikt NSI op een EPRA-winst per aandeel van 2,25 tot 2,35 euro. Dat dit minder is dan in 2020, komt volgens NSI zoals eerder gemeld door de huurbeëindiging van Vitrum in de loop van 2021 en de afspraak met ING om voor Laanderpoort halve huur te betalen voor het jaar 2021, in aanloop naar de herontwikkeling van dit object in 2022.

"Hoewel er nog veel onzekere en bewegende variabelen zijn, gaat ons huidige bedrijfsmodel uit van een conservatieve raming van de EPRA-winst per aandeel van meer dan 2,60 tot 2,70 in 2025, waarbij de balans op dat moment een loan to value van circa 34 tot 36 procent laat zien", aldus de topman.

Bron: ABM Financial NewsBeeld: NSI
Advertentie Begin nu met handelen > 77% van de retailbeleggers verliest geld met CFD'sPlus500

Aandelenadviezen van IEX.nl

  1. Premium
  2. Premium
  3. Premium
    Waar kan de markt steun vinden? 13 jun | Redactioneel
  4. Premium
  5. Premium