beurs.nl

monitor icon Market Monitor

Beurscodes, betekenis en hulp bij zoeken

Europa

AEX
Euronext Amsterdam
BRU
Euronext Brussels
PSE
Euronext Paris
LIS
Euronext Lissabon
CHX
CBOE Europe, grote(re) EU aandelen
NAV
Investment Funds (NAV)

Noord-Amerika

NYS
New York Stock Exchange
OTC
CBOE BZX Exchange (US)
TSE
Toronto Stock Exchange

Kunt u een instrument niet vinden?

Zoek dan via de zogenaamde ISIN code. Elk instrument, aandeel etc. heeft een unieke code.

Kies vervolgens - wanneer er meerdere resultaten zijn - de notering op de beurs van uw keuze.

Waar vind ik die ISIN code?

Google de naam van het instrument, aandeel etc. met de toevoeging 'ISIN'.

Als zoeken op ISIN code geen resultaten oplevert hebben wij het instrument of aandeel niet in onze koersendatabase.

Nieuws Binnenland

NSI bevestigt outlook

(ABM FN-Dow Jones) NSI heeft in het derde kwartaal een hoger direct resultaat geboekt en handhaafde de eerder dit jaar verhoogde outlook voor heel 2021. Dit bleek donderdag voorbeurs uit de halfjaarcijfers van het Nederlandse vastgoedfonds.

CEO Bernd Stahli zei in het afgelopen kwartaal te hebben gefocust op het laag houden van de leegstand. Desondanks kwam de leegstandsratio met 7,8 procent wel nipt hoger uit dan de 7,7 procent in het tweede kwartaal. De topman verwacht dat dit minder dan 7,5 procent zal zijn tegen het einde van dit jaar.

Verder behaalde NSI volgens Stahli nieuwe mijlpalen, onder meer voor de projecten Laanderpoort en Vivaldi III. De projecten zullen naar verwachting nog steeds starten in 2022.

NSI boekte in het afgelopen kwartaal een direct resultaat, bestaande uit de huuropbrengsten, verminderd met de exploitatiekosten, beheerskosten, algemene kosten en financieringskosten, van 34,7 miljoen euro, een stijging van 4,8 procent ten opzichte van vorig jaar, toen het vastgoedfonds een direct resultaat rapporteerde van 33,1 miljoen euro.

De netto huurinkomsten stegen dan ook in de verslagperiode met 6,1 procent van 44,5 miljoen euro naar 47,2 miljoen euro.

Het indirecte resultaat, inclusief de fluctuerende herwaarderingen van het vastgoed, kwam uit op 11,7 miljoen euro positief, tegenover 57,9 miljoen euro negatief in het jaar ervoor.

Daarmee kwam het totaal resultaat uit op 46,3 miljoen euro, in vergelijking met een verlies van 24,8 miljoen euro een jaar eerder.

De EPRA-winst per aandeel bedroeg 1,78 euro. Dit was vorig jaar nog 1,73 euro per aandeel. De toename viel vooral toe te schrijven aan de hogere huuropbrengsten.

De zogeheten netto loan-to-value bedroeg eind september 32,6 procent tegen 29,2 procent eind december 2020.

Outlook

NSI handhaafde de eerder dit jaar verhoogde outlook voor 2021. Het vastgoedfonds mikt op een EPRA winst per aandeel van 2,30 tot 2,35 euro.

Bovendien zal NSI in het lopende vierde kwartaal Stationade in Leiden en Park Office in Rotterdam verkopen. Het doel is om de resterende acht panden met een boekwaarde van 95 miljoen euro tegen halverwege of eind 2022 te hebben verkocht.

NSI verwacht voor dit jaar een stabiel dividend uit te kunnen keren van 2,16 euro per aandeel.

Bron: ABM Financial News