beurs.nl

monitor icon Market Monitor

Beurscodes, betekenis en hulp bij zoeken

Europa

AEX
Euronext Amsterdam
BRU
Euronext Brussels
PSE
Euronext Paris
LIS
Euronext Lissabon
CHX
CBOE Europe, grote(re) EU aandelen
NAV
Investment Funds (NAV)

Noord-Amerika

NYS
New York Stock Exchange
OTC
CBOE BZX Exchange (US)
TSE
Toronto Stock Exchange

Kunt u een instrument niet vinden?

Zoek dan via de zogenaamde ISIN code. Elk instrument, aandeel etc. heeft een unieke code.

Kies vervolgens - wanneer er meerdere resultaten zijn - de notering op de beurs van uw keuze.

Waar vind ik die ISIN code?

Google de naam van het instrument, aandeel etc. met de toevoeging 'ISIN'.

Als zoeken op ISIN code geen resultaten oplevert hebben wij het instrument of aandeel niet in onze koersendatabase.

Nieuws Buitenland

Update2: Amerikaanse centrale bank signaleert twee renteverhogingen in 2023

(ABM FN-Dow Jones) De Federal Reserve heeft de belangrijkste rente zoals verwacht ongewijzigd gelaten, maar signaleert in tegenstelling tot maart twee renteverhogingen in 2023. Dit bleek woensdagavond uit het rentebesluit van de Amerikaanse centrale bank.

De federal funds rate bleef zoals verwacht staan op 0,00 tot 0,25 procent. Het discontotarief werd gehandhaafd op 0,25 procent.

Het besluit om het beleid te handhaven werd unaniem genomen.

De Amerikaanse centrale bank handhaafde tevens zijn obligatie-opkoopprogramma. De Fed koopt maandelijks in totaal voor 120 miljard dollar aan Treasury's en aan hypotheken gekoppelde leningen op om de financiële markten stabiel te houden en de economie in de Verenigde Staten te ondersteunen.

"De grote hap die uit EURUSD werd genomen in de tellen na het rentebesluit kwam dan ook niet voort uit de persverklaring maar uit een grote verandering in de zogeheten dot plot", zei valuta-analist Ima Sammani van Monex Europe. De EURUSD noteerde 0,7 procent lager op 1,2038.

"Waar in maart nog geen renteverhogingen verwacht werden, signaleert de Fed nu twee renteverhogingen in 2023. Slechts 5 van de 11 beleidsmakers verwachten dat rentes in 2023 ongemoeid blijven. Deze verandering gaat gepaard met een opwaartse herziening van het inflatiecijfer van 2023 van 0,1 procentpunt, waardoor de verwachting voor 2023 nu op 2,2 procent staat, terwijl het werkloosheidscijfer van 2022 ook minimaal aangepast is", aldus Sammani.

De Fed herhaalde zich in de begeleidende verklaring te blijven inzetten om zijn volledige scala aan instrumenten te gebruiken om de Amerikaanse economie te ondersteunen, waarbij de centrale bank streeft naar maximale werkgelegenheid en het bevorderen van zijn prijsstabiliteitsdoelstellingen. De centrale bank streeft daarbij naar een inflatie die enige tijd licht boven de 2 procent kan noteren, maar zich in de loop van de tijd verankert op 2 procent. De Fed verwacht zijn accommoderende beleid te handhaven totdat deze resultaten zijn bereikt. 

"Vooruitgang op het gebied van vaccinaties heeft de verspreiding van het coronavirus in de Verenigde Staten verminderd. Te midden van deze vooruitgang en krachtige beleidsondersteuning, zijn indicatoren van economische activiteit en de werkgelegenheid toegenomen", zei de Fed. "De sectoren die het zwaarst zijn getroffen door de pandemie blijven zwak, maar hebben verbetering laten zien", voegde de centrale bank toe.

De Fed zei opnieuw dat de stijgende inflatie is te wijten aan tijdelijke factoren. De algehele financiële omstandigheden blijven volgens de centrale bank accommoderend. "De ontwikkeling van de economie zal sterk afhangen van het verloop van het virus", zei de Fed. De geboekte vooruitgang met de uitrol van de vaccins zal de effecten op de volksgezondheid volgens de Fed blijven verminderen, "maar risico's voor de economische vooruitzichten blijven bestaan", zei de centrale bank.

Dot-plot

De Fed-bestuurders zien het belangrijkste rentetarief, de federal funds rate tot eind 2021 en 2022 op een mediaan van 0,1 procent. Voor eind 2023 is de mediane verwachting opwaarts bijgesteld naar 0,6 procent. In de maart prognose was deze nog 0,1 procent. Voor de langere termijn wordt de federal funds rate geraamd op een mediaan van 2,5 procent, wat gelijk is aan de prognose in maart. 

Inflatie

De PCE-inflatie wordt voor 2021 geraamd op een mediaan van 3,4 procent, terwijl in maart nog werd uitgegaan van 2,4 procent. De raming voor 2022 werd opwaarts bijgesteld van 2,0 naar 2,1 procent en ook de raming voor 2023 werd opwaarts bijgesteld naar een mediaan van 2,2 procent, tegen 2,1 procent eerder. Voor de lange termijn is de mediaan vastgesteld op 2,0 procent.

BBP

De groei van het reële bruto binnenlands product in 2021 wordt geraamd op 7 procent, waar eerder nog werd uitgegaan van een groei met 6,5 procent. De groeiraming voor 2022 werd gehandhaafd op 3,3 procent, terwijl de BBP-groei voor 2023 opwaarts werd bijgesteld naar 2,4 procent, tegen een groei met 2,2 procent eerder. Voor de lange termijn raamt de centrale bank de groei van het reële BBP op een mediaan van 1,8 procent.

Update2: om extra informatie toe te voegen.

ABMFNABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.