Dossier - Rente

Rente

 

Rente is een vergoeding voor het uitlenen van geld. De hoogte van de rente zegt iets over hoe het me de economie gaat en/of over de prijsontwikkeling in de economie. Tijdens periode van inflatie is de rente hoog vanwege compensatie voor de waardedaling van het uitgeleende geld. Tijdens economische expansie neemt de rente ook toe, omdat de vraag naar geld toeneemt. Er is niet alleen ‘rente’ tussen banken en bedrijven/particulieren, maar ook tussen particuliere banken en de centrale bank. De centrale bank gebruikt de rente om sturing te geven. De centrale bank in de Verenigde Staten stuurt letterlijk aan op economische groei, terwijl de centrale bank in Europa het prijspeil het belangrijkste vindt. Een rentecurve ontstaat waneer de verschillende looptijden en de daarbij behorende rentes in een grafiek staan afgebeeld. Normaal ontstaat er een stijgende lijn, omdat bij langere looptijden er meer risico is. Als er een dalende lijn ontstaat, dan is dat een waarschuwingsteken dat de economie aan het verzwakken is.