Profiel Boskalis

Boskalis

Koninklijke Boskalis Westminster, ontstaan uit een in 1910 opgericht familiebedrijf, is uitgegroeid tot één van Nederlands grootste bedrijven op het gebied van baggerwerken. De onderneming is wereldwijd werkzaam en houdt zich vooral bezig met aanleg en onderhoud van havens en vaarwegen, creatie van land in water en bescherming van kusten en oevers. Daarnaast verricht men een groot aantal andere activiteiten, zoals zand- en grindwinning, droog grondverzet, activiteiten op het gebied van milieu, marine offshore services, munitieberging, tunnelbouw en waterbouwkundige werken. Op het gebied van baggeren opereert men in acht thuismarkten (Nederland, Duitsland, Finland, Groot-Brittannië, Zweden, Mexico, Nigeria en de Verenigde Staten). Voorts werkt men in meer dan vijftig andere landen verspreid over vijf continenten. Men beschikt over één van de grootste gespecialiseerde baggervloten ter wereld (ruim 300 eenheden) en geniet hierom internationaal grote bekendheid. De voornaamste opdrachtgevers van Koninklijke Boskalis Westminster zijn onder meer overheden, oliemaatschappijen, mijnbouwondernemingen en andere aannemingsmaatschappijen. Van de omzet wordt circa 40% behaald op de thuismarkten (landen waar Boskalis een permanente aanwezigheid heeft) en ongeveer 30% wordt in het Midden-Oosten behaald. Circa 46% van de omzet behaalt Boskalis op de internationale projectmarkt, waarbij het bedrijf zich voornamelijk op baggerwerkzaamheden en kust- en oeverprojecten richt. Ongeveer 8% wordt op niche markten zoals offshore en onderwaterwerkzaamheden behaald. Op 25 februari 2000 kondigde Boskalis Westminster aan een openbaar bod te zullen doen op het eveneens beursgenoteerde Hollandsche Beton Groep nv (HBG). Al sinds 1997 waren HBG en Boskalis, dal deel uitnaakt van de AEX, in gesprek over een mogelijke samenwerking. De hoogte van het bod werd op 10 maart 2000 bekend gemaakt. Hierover werd echter geen overeenstemming bereikt met het bestuur van HBG. Vervolgens bereikte men in mei 2000 wel overeenstemming over een fusie op basis van gelijkwaardigheid. In juli werd deze fusie uiteindelijk afgeblazen, omdat beide ondernemingen het niet eens konden worden over de toekomst van de bouwactiviteiten in Duitsland. Koninklijke Boskalis Westminster nv nam in 2010, een eeuw nadat het familiebedrijf was opgericht, havensleper en bergingsbedrijf Smit Internationale nv over.
Bedrijfsgegevens
Bedrijfsnaam Koninklijke Boskalis Westminster NV
Hoofdkantoor gevestigd in Nederland
Primaire markt Construction
Bedrijfstype Industrial
Contactgegevens 20 Rosmolenweg, 3356 LK Papendrecht Tel. +31 (0)78 696 9000

Management

F.A. A. Verhoeven

J.H. H. Kamps

T.L. L. Baartmans

Directie

J.H. H. Kamps

P.A.M. Berdowski

Raad van Commissarissen

C. van Woudenberg

H.J. Hazewinkel RA

Haaijer

J. van der Veer

J. van Wiechen

M. Niggebrugge

 

 

 


 
 

 

Beurs RSS Feed

Het laatste nieuws als eerste ontvangen kan dankzij de beurs.nl RSS Feed