Profiel Arcadis

Arcadis

Arcadis NV, sinds december 1997 de nieuwe naam van Heidemij NV, is in 1982 opgericht als houdstermaatschappij van een aantal werkmaatschappijen dat voorheen ressorteerden onder het in financiële problemen geraakte bedrijf Heidemaatschappij Beheer NV. Arcadis is een internationaal adviserend en uitvoerend ingenieursbureau dat werkzaam is op de terreinen infrastructuur, milieu en gebouwen.
De werkmaatschappijen zijn gegroepeerd in vier geografisch georiënteerde divisies: Nederland (Arcadis Nederland BV en PRC BV), VS, Europa exclusief Nederland (België, Duitsland, Frankrijk, Groot-Brittannië, Polen en Tsjechië) en de rest van de wereld (onder meer Brazilië en Chili). De activiteiten worden in drie marktsegmenten onderverdeeld: Infrastructuur, Milieu en Gebouwen.
Het marktsegment Infrastructuur richt zich op het inrichten van de ruimte, zowel voor wonen, werken en recreëren, als voor verbindingen zoals auto(snel)wegen, spoorwegen en vaarwegen. Verder adviseert, ontwerpt en begeleidt Arcadis bij de aanleg van onder meer vliegvelden, havens, bruggen en tunnels. Tevens behoren infrastructuur ten behoeve van energievoorziening, watermanagement, waterbouwkundige werken en telecommunicatie tot dit marktsegment.
Het marksegment Milieu houdt zich met uiteenlopende milieuzaken bezig, gericht op verbetering of behoud van de kwaliteit van lucht, grond- en oppervlaktewater, bodem, natuur en ecologische waarden, op verlaging van geluidsoverlast en verwijdering van afval.
Het derde marktsegment, Gebouwen, richt zich op ontwikkeling en onderhoud van kantoorgebouwen, fabriekspanden, winkelpanden, multifunctionele gebouwen, zoals stadions, en institutionele gebouwen, zoals laboratoria, scholen en universiteiten. Het marktsegment Communications richtte zich op databases (geografische en vastgoedinformatie) en op activiteiten voor telecommunicatie, zowel kabelnetwerken als mobiel. In 2004 zijn de niet-kernactiviteiten van dit marktsegment echter verkocht en zijn de resterende activiteiten samengevoegd met vooral het marktsegment Infrastructuur. De aandelen van Arcadis zijn sinds 2 oktober 1995 genoteerd op de Officiële Markt van Euronext Amsterdam. Het aandeel Arcadis maakt deel uit van de AMX.
Voor 2010 spreekt Arcadis van een 'robuuste' internationale markt voor infrastructuur, een stevig fundament onder de milieumarkt, en minder contractopzeggingen en een stabilisatie in de gebouwenmarkt. Op langere termijn zijn duurzaamheid, stedelijke vernieuwing, mobiliteit, klimaat, water en energie belangrijk voor het bedrijf. Vele overheden moeten echter wel bezuinigen, waaronder de Nederlandse gemeenten.
Bedrijfsgegevens
Bedrijfsnaam Arcadis NV
Hoofdkantoor gevestigd in Nederland
Primaire markt Consultancy
Bedrijfstype Industrial
Contactgegevens Gustav Mahlerplein 97-103 1082MS Amsterdam Tel: +31 20 201 1011

Management

Hopkins

Hottenhuis

Ritter

Directie

Vree

Vree

Raad van Commissarissen

G.R.N. Nethercutt Jr

Goodwin

M. Grice

M. Schönfeld

P. Lap

R.M. Markland

 

 

 

 

 


 
 

 

Beurs RSS Feed

Het laatste nieuws als eerste ontvangen kan dankzij de beurs.nl RSS Feed