Profiel Ballast Nedam

Ballast Nedam

De oorsprong van Ballast Nedam NV (AScX) gaat terug tot 1969. In dat jaar ontstond het concern, onder de toenmalige naam Ballast Nedam Groep NV, uit een fusie tussen de Amsterdamsche Ballast-Maatschappij en de Nederlandse Aanneming Maatschappij v/h Firma H.F. Broersma. In 1987 verwierf de Britse onderneming British Aerospace een meerderheidsbelang in Ballast Nedam. Eind 1993 werden de aandelen echter overgedragen aan een consortium, bestaande uit ING (49,9 procent), Hochtief (48 procent) en het Ballast Nedam Pensioenfonds (2,01 procent). In maart 1994 werd Ballast Nedam omgezet in een naamloze vennootschap, waarna de onderneming werd geïntroduceerd op de Amsterdamse effectenbeurs.
De activiteiten van Ballast Nedam bestaan uit infrastructurele bouw (nationaal en internationaal), ontwikkeling en bouw van woningen en andere gebouwen en productie en levering van grondstoffen, diensten en producten die hiermee samenhangen. Ballast Nedam heeft de activiteiten verdeeld over twee divisies, te weten Ballast Nedam Nederland (bestaande uit de onderdelen Infrastructuur Nederland, Bouw en Ontwikkeling Nederland en Asset Management) en Bouw Internationaal. Ook beschikt Ballast Nedam over een eigen multidisciplinair ingenieursbureau.
Het onderdeel Infrastructuur Nederland houdt zich bezig met de aanleg en de verbetering van beton- en waterbouwkundige werken, wegenbouw en andere kunstwerken. Het bedrijf heeft de kennis en de kunde om bezig te zijn met de gehele keten van initiatief en haalbaarheidsstudies (planontwikkeling) via ontwerp, verwerving, grondstofwinning en realisatie tot onderhoud en recycling met eventueel financiering en exploitatie.
Het onderdeel Bouw en Ontwikkeling Nederland richt zich op woning- en utiliteitsbouw en telt betonfabrieken in Coevorden en Weert. Men houdt zich bezig met ontwikkelen, bouwen, exploiteren en facilitair beheer.
Tijdens de kredietcrisis had Balast Nedam zwaar te lijden. In 2009 zat de pijn vooral bij (woning)bouw en vastgoedontwikkeling. Behalve bij woningbouw gaat het ook bij werk voor lokale overheden slecht.

 

Bedrijfsgegevens
Bedrijfsnaam Ballast Nedam NV
Hoofdkantoor gevestigd in Nederland
Primaire markt Construction
Bedrijfstype Industrial
Contactgegevens 71 Ringwade, 3439 LM Nieuwegein Tel. +31 (0)30 285 3333

 

 

 

 

 


 
 

 

Beurs RSS Feed

Het laatste nieuws als eerste ontvangen kan dankzij de beurs.nl RSS Feed