Nieuws Binnenland

Europees Parlement stemt in met CETA-verdrag

Woensdag 15 februari 2017 13:31

STRAATSBURG (ANP) - Het vrijhandelsverdrag CETA dat de Europese Unie en Canada eind oktober ondertekenden is woensdag goedgekeurd door het Europees Parlement. Als de ratificatie in Canada ook rond is, kan een groot deel van het verdrag voorlopig in werking treden.

De vrijwel volledige afschaffing van de importheffingen zal de onderlinge handel in goederen en diensten (nu zo’n 25 miljard euro) naar verwachting fors stimuleren.

Het verdrag werd aangenomen met 408 stemmen voor, 254 stemmen tegen en 33 onthoudingen. Van de grote Nederlandse partijen stemden CDA, VVD en D66 voor het verdrag, GroenLinks tegen en de PvdA onthield zich.

Sterke handelspartner

Marietje Schaake (D66) noemt het resultaat cruciaal voor de EU. ,,Terwijl de onvoorspelbare president Trump de wereld de rug toekeert en importtarieven optrekt, laat Europa zien dat ze een sterke handelspartner is." Wim van de Camp (CDA) wijst erop dat ,,de zeer aantrekkelijke markt van openbare aanbestedingen in Canada wordt opengesteld voor Nederlandse bedrijven."

Volgens Hans van Baalen (VVD) betekent CETA ,,meer banen voor gewone Nederlandse gezinnen. Zwartkijkers van radicaal rechts en links hebben het nakijken en staan met lege handen. Zij staan met de rug naar de toekomst.”

Onvrede aanwakkeren

Bas Eickhout (GroenLinks) vindt dat het verdrag ,,democratie en welzijn ondergeschikt maakt aan de wensen van multinationals. CETA zal de onvrede over oneerlijke globalisering verder aanwakkeren. Dat is precies het verkeerde antwoord op het toenemende protectionisme en nationalisme in de wereld."

De PvdA-delegatie vindt dat ,,de invulling van het verdrag niet af is", aldus Agnes Jongerius. Voordat CETA volledig van kracht kan worden, moeten alle (regionale) parlementen in de EU ermee instemmen. Pas dan kan het omstreden rechtssysteem (ICS) voor conflicten tussen overheden en buitenlandse investeerders worden opgetuigd.

,,Zowel bij ICS als bij het afdwingbaar maken van strikte naleving van milieu- en arbeidsrechten moeten nog zeer belangrijke stappen worden gezet", zegt Jongerius. ,,We moeten alles op alles zetten om hier tot solide afspraken te komen."


Reacties

  • Zelfs als dat ICS er komt in afgezwakte vorm, zijn het de overheden die altijd aan het kortste eindje zullen trekken en indirect is dus de belastingbetaler de zak. Een van de weinige goed plannen van Trump is het TTIP naar de prullenbak verwijzen. Het ICS is levensgevaarlijk voor overheden. Je bent gewoon niet meer baas in eigen land, want bij elk akkefietje krijg je miljardenclaims aan de broek van multinationals. En die kennen de regeltjes beter dan degen die ze gemaakt heeft...

    Henk 15 februari 2017 15:30:49

 

Beurs RSS Feed

Het laatste nieuws als eerste ontvangen kan dankzij de beurs.nl RSS Feed