*

Nieuws Binnenland

BLOG: NN heeft uitspraak Europees Hof nu beter gelezen

donderdag 7 mei 2015 18:20

NN Group (NN.AE) heeft een verwarrend commentaar van de verzekeraar op het oordeel van het Europese Hof in een woekerpolisclaimzaak aangepast in de toelichting op de eerstekwartaalcijfers. Hierdoor sluiten de lezing van de verzekeraar en de rechtbank nu beter op elkaar aan.

Het Europese Hof van Justitie oordeelde op 29 april dat een nationale rechter een verzekeraar ertoe mag verplichten belangrijke informatie over de verzekering te verstrekken aan een polishouder, bijvoorbeeld over de kosten van het product.

Dit mag ook als Europese regelgeving die specifieke informatieverplichting niet vermeldt, en het is volgens het Hof geen bezwaar dat de nationale rechtbank zich daarbij baseert "op open of ongeschreven regels", mits de verplicht gestelde informatie "duidelijk en nauwkeurig is" en ook nodig voor de polishouder om zijn verzekering te begrijpen. Om de rechtszekerheid te waarborgen, moet de verlangde informatie ook voldoende voorspelbaar zijn voor de verzekeraar.

Die uitspraak van het Europese Hof betekent dat de rechtbank van Rotterdam inderdaad redelijkheid en billijkheid mocht gebruiken als grond om (met terugwerkende kracht) te oordelen dat NN een klant meer informatie had moeten verstrekken over de kosten van zijn beleggingsverzekering.

Dat is dus geen uitspraak in het voordeel van NN, zou je zeggen, want het betekent dat de verzekeraar hierdoor mogelijk hogere compensaties aan polishouders tegemoet kan zien.

Verrassend genoeg stelde NN direct na de uitspraak dat het Europese Hof de positie van de verzekeraar had bevestigd. Volgens NN hadden de Europese rechters gezegd dat een nationale rechter alleen aanvullende informatie zou mogen eisen van verzekeraaars, als die informatieverplichtingen "duidelijk en nauwkeurig in het nationale recht zijn omschreven". Dus niet op basis van zoiets vaags als redelijkheid.

Dat de uitspraak opeens in het voordeel van NN leek uit te vallen, kwam door de subtiele verandering van een woordje: "informatie" - voor de verzekeringnemer - werd veranderd in "informatieplicht" - voor de verzekeraar.

Na enige protesten uit de mediahoek heeft de verzekeraar de tekst alsnog grootmoedig aangepast. NN bevestigt nu dat nationale rechters extra informatie-eisen mogen stellen, en die hoeven volgens de verzekeraar ook niet langer "duidelijk omschreven te zijn" in het nationale recht, maar slechts daarin "opgenomen". En de verlangde informatie moet verder "duidelijk, nauwkeurig en voorspelbaar" zijn - precies zoals het Hof het stelde.

Zo zijn de onjuistheden uit de weg geruimd. Al viel het donderdag wel op dat bestuursvoorzitter Lard Friese tijdens een presentatie per ongeluk toch nog de eerste, onjuiste lezing citeerde. Maar we moeten niet op alle slakken zout leggen.Door Archie van Riemsdijk; Dow Jones Nieuwsdienst, +31-20-5715200 ; archie.vanriemsdijk@wsj.com(END) Dow Jones Newswires

May 07, 2015 12:20 ET (16:20 GMT)