Nieuws Binnenland

'Samenwerking helpt nieuwe crisis voorkomen'

Zondag 25 juni 2017 12:47

BAZEL (ANP) - Sterke internationale samenwerking is hard nodig, wil de wereldeconomie niet in een nieuwe crisis verzeild raken. Volgens de Bank voor Internationale Betalingen (BIS) is het, nu het economisch wat beter gaat, belangrijk om er gezamenlijk voor te zorgen dat nieuwe schokken worden voorkomen.

In haar jaarverslag zet de invloedrijke financiële organisatie uit Bazel zich duidelijk af tegen het opkomend protectionisme. BIS vindt het geen goede ontwikkeling als overheden van landen ,,globalisering tot zondebok maken voor de tekortkomingen van hun eigen beleid''. Daarmee wordt namelijk voorbijgegaan aan de grote welvaartsgroei die globalisering ons de voorbije zestig jaar heeft gebracht.

Het is waar, zo erkent BIS, dat de baten van handel en vrij betalingsverkeer niet helemaal gelijk zijn verdeeld. Maar dat betekent volgens de centrale bankenclub niet dat we dan maar invoerheffingen en andere barrières moeten gaan opwerpen. Daardoor zouden investeringen en handel alleen maar onder druk kunnen komen.

Eerlijk speelveld

Internationale samenwerking is volgens BIS juist het middel om een eerlijk speelveld te creëren, bijvoorbeeld op het gebied van belastingen. Voor de financiële wereld in het bijzonder is het zaak dat er goede internationale regels zijn om te voorkomen dat banken door roekeloos handelen een nieuwe crisis in de hand kunnen werken. Daarom wordt er bij BIS ook al lange tijd gewerkt aan strengere kapitaaleisen.

BIS wijst verder onder meer op risico's die kleven aan de hoge schulden van veel huishoudens in sommige landen. Die zouden zomaar een behoorlijke rem op de consumptie kunnen zetten, zeker als de rente weer gaat oplopen en het hebben van schulden dus weer duurder wordt. Dit laatste toont volgens BIS ook aan dat centrale banken zeer goed moeten timen dat ze hun rentetarieven niet te snel opvoeren, maar ook niet te lang wachten met het afbouwen van hun stimuleringsmaatregelen voor de economie.


Reacties

  • Een volgende misschien.., want de nieuwe staat voor de deur!

    Ed 25 juni 2017 18:47:30

 

Beurs RSS Feed

Het laatste nieuws als eerste ontvangen kan dankzij de beurs.nl RSS Feed