Nieuws Binnenland

ACCELL GROUP BOEKT LICHT HOGERE OMZET

Vrijdag 21 juli 2017 10:53 HEERENVEEN, 21 JULI 2017 -- Accell Group N.V. (Accell Group) maakt vandaag de halfjaarcijfers over het boekjaar 2017 bekend.
HOOFDPUNTEN
-- de netto-omzet steeg autonoom met 3%1 met name door een sterke groei van e-(performance) bikes en een gestage toename van onderdelen & accessoires (O&A); -- de groei werd gedrukt door lagere verkopen in Noord-Amerika, Nederland en Turkije; -- de toegevoegde waarde wordt beïnvloed door het stijgend aantal e-bikes in de verkoopmix en door lagere marges op reguliere fietsen; -- de operationele kosten daalden licht, ondanks circa EUR 5 miljoen aan extra kosten voor implementatie van de strategie; -- het onderliggende operationele resultaat is licht gestegen; -- het nettoresultaat wordt negatief beïnvloed door een eenmalige non-cash afboeking van EUR 3,8 miljoen op een belastingvordering gerelateerd aan de activiteiten in Noord-Amerika; -- het werkkapitaal wederom sterk verbeterd.
KERNCIJFERS
(in EUR mln tenzij anders vermeld) H1 2017 H1 2016 Netto-omzet 634,0 629,7 +0,7% Toegevoegde waarde 28,9% 30,3% Onderliggend operationeel resultaat2 59,3 57,9 +2,4% Niet gealloceerde bedrijfslasten3 (11,8) (5,5) Bedrijfsresultaat exclusief incidentele baten en lasten4 47,5 54,4 -12,6% EBIT-marge 7,5% 8,3% Nettoresultaat 26,3 34,0 -22,7% Werkkapitaal 30,2% 32,9% Vrije kasstroom 35,8 48,9 -26,8% ROCE 11,8% 12,0% ------------------------------------- ------- ------- -------
1Gecorrigeerd voor de in 2016 verkochte O&A- activiteiten in Noord Amerika en gerekend tegen constante valutakoersen
2Som van het segmentresultaat Fietsen en het segmentresultaat O&A
3Inclusief EUR5 miljoen extra kosten voor implementatie van de strategie in H1 2017
4H1 2016: Gecorrigeerd voor eenmalige afboeking debiteuren van EUR 2 miljoen opgenomen ten gevolge van de faillissementen van de twee multisport-ketens in Noord-Amerika
Hielke Sybesma, Interim-Voorzitter Raad van Bestuur: "Ook in het afgelopen halfjaar hebben we geprofiteerd van onze leidende positie op het gebied van e-bikes. De verkopen van met name e- performance bikes voor actieve recreatie en sport stegen sterk en vormen inmiddels bijna 40% van onze omzet in e-bikes. De verkoop van reguliere fietsen bleef in verschillende landen achter bij de verwachting, waarbij met name omstandigheden in Noord-Amerika, Nederland en Turkije een rol speelden. De omzet van onderdelen & accessoires steeg onder meer door de groeiende vervangingsvraag van onderdelen voor e-bikes.
Het aankoopgedrag van consumenten verandert waardoor er sprake is van een aanhoudende verandering in de distributiekanalen. In Noord-Amerika zijn door een verslechtering in de retail de verkopen aan multisport-ketens in het eerste halfjaar tegengevallen. Onze verkopen via andere (online) kanalen in Noord-Amerika groeien als gevolg van de aanpassing van de distributiestrategie voor onze merken Raleigh en Diamondback.
In de afgelopen maanden hebben we veel energie gestoken in de implementatie van onze strategie, zoals we in maart hebben aangekondigd. Op de verschillende strategische terreinen wordt goede voortgang geboekt en worden de fundamenten gelegd om de middellange termijndoelstellingen te kunnen realiseren. Met name op het terrein van supply chain, onderdelen & accessoires, portfoliomanagement en IT worden flinke stappen gezet. De Supply Chain Management organisatie is inmiddels op volle sterkte. Een duidelijk effect hiervan is dat de werkkapitaalsituatie blijft verbeteren. De met de implementatie van de strategie gemoeide kosten zorgen daarbij wel voor extra druk op onze resultaten.
Voor het tweede halfjaar van 2017 verwachten we een stijging van de omzet ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar en een onderliggend operationeel resultaat5 dat rond het niveau van de tweede helft van 2016 (EUR16 miljoen) zal liggen, onvoorziene omstandigheden voorbehouden."
De redactie van ABM Financial News-Dow Jones heeft geen betrokkenheid gehad bij publicatie van dit persbericht.
(END) Dow Jones Newswires
July 21, 2017 04:53 ET (08:53 GMT)

Reacties

  • Nog geen reacties gegeven


  

Beurs RSS Feed

Het laatste nieuws als eerste ontvangen kan dankzij de beurs.nl RSS Feed