Nieuws Binnenland

ABN AMRO blijft niet wachten op Basel 4

Woensdag 9 augustus 2017 15:18 Geeft volgend jaar update over kapitaaloverschot.
(ABM FN-Dow Jones) Als een beslissing over strengere kapitaalregels voor banken dit jaar uitblijft, dan geeft ABN AMRO beleggers begin volgend jaar toch een update over de stand van zaken en de kapitaalbuffer van de bank op dat moment. Dit kondigde de bank woensdag aan bij de publicatie van de cijfers over het tweede kwartaal.
"Dat kan gaan over dividend of andere dingen", zei bestuursvoorzitter Kees van Dijkhuizen tijdens een persconferentie in Amsterdam. "Als ik dat nu al wist, dan zou die update ook niet nodig zijn."
Van Dijkhuizen wilde verder niet ingaan op vragen van media en analisten, of er misschien extra kapitaal kan worden teruggegeven aan aandeelhouders middels een superdividend of in de vorm van een aandeleninkoopprogramma.
ABN AMRO heeft de afgelopen jaren zijn kapitaalbuffers flink laten aangroeien tot ruim boven de eisen van toezichthouders en ook boven de eigen doelstellingen, voorsorterend op een mogelijke zware inperking van de interne risicomodellen waar de bank mee werkt.
Bijna risicovrij
De regels onder Basel IV, die de buffers van banken beter vergelijkbaar moeten maken en minder gevoelig voor manipulatie en modelfouten, kunnen met name de kapitaalposities van Noord-Europese banken hard onderuithalen. Zij hebben vaak grote portefeuilles met relatief veilige leningen waar dankzij de interne risicomodellen maar erg weinig kapitaal tegenover hoeft te staan.
Er ligt nu een voorstel voor een 'kapitaalvloer' van tenminste 70 procent, wat betekent dat de risicoweging van Nederlandse hypotheken niet lager mag zijn dan 70 procent van de internationale standaardweging die banken zonder intern risicomodel moeten hanteren. In de praktijk blijkt het verschil tussen de bancaire risicomodellen voor Nederlandse hypotheken en het mondiale gemiddelde veel groter te zijn.
Hoe nadelig dat kan uitpakken voor ABN AMRO, wordt duidelijk aan de hand van de laatste kwartaalcijfers. De bank boekte een hoger dan verwachte nettowinst, nadat de risicomodellen voor hypotheken en mkb-leningen in gunstige zin konden worden bijgesteld. Dankzij de verbeterde economische situatie in Nederland kon de weging voor het kredietrisico van hypotheken een fractie verder omlaag, tot slechts 10,9 procent. Dit betekent dat de bank de hypotheken voor bijna 90 procent als risicovrij kan beschouwen.
Volgens sommige ramingen van de huidige voorstellen van het Bazels Comité, zouden Nederlandse banken bij de invoering van een kapitaalvloer hun risicowegingen voor hypotheken moeten verhogen tot 40 procent. ABN AMRO zou dan dus bijna vier keer zo veel kapitaal moeten aanhouden voor dezelfde hypotheek. Gezien de omvang van de hypothekenportefeuille, verklaart dat waarom de bank geen extra dividend aan beleggers belooft, totdat hier meer duidelijkheid over is.
Te conservatief
Een grotere impact op het resultaat van ABN AMRO in het tweede kwartaal had overigens een bijstelling van het risicomodel voor mkb-leningen. De bank was hier in het verleden te voorzichtig over de waarde van het onderpand, legde interim-CFO Alexander Rahusen van ABN AMRO uit. "Die residuele waarde hadden we op nul staan. Daarin waren we te conservatief. Er bleek toch wat van terug te komen." Deze aanpassing moest in één keer worden doorgevoerd over de opgebouwde voorzieningen in het verleden, wat een forse meevaller opleverde. In totaal kon de bank zo'n 100 miljoen euro winst bijboeken door deze twee bijstellingen. "We zijn verplicht om adequaat te voorzien, dus niet te weinig, maar ook niet te veel", lichtte Rahusen toe.
Hoe lager de risicoweging die de bank nu hanteert, hoe groter de impact van Basel kan zijn, erkende Rahusen. "Dat kan een groter contrast opleveren. Maar we zijn een bank die werkt met goedgekeurde interne modellen. Als de kapitaalvloer er komt, dan is dat zo."
Amerikaanse toezichthouders in het Bazels Comité zijn wars van risicomodellen en willen daarom de vloer zo hoog mogelijk leggen. Europese toezichthouders zoals de Europese Centrale Bank hebben oog voor de winstgevendheid en veiligheid van de Noord-Europese banken en bepleiten daarom een lagere vloer, of een nationale invulling ervan. Door deze onenigheid tussen de verschillende kampen in Bazel komt de gewenste duidelijkheid er steeds maar niet.
"En die zou er wel komen", zei Van Dijkhuizen. "Eerst begin dit jaar. Toen werd het in de zomer. Toen september, en nu is het alweer oktober. Het schuift steeds op." De bank krijgt intussen vragen van beleggers, die als altijd belust zijn op extra dividend.
Hoe snel de bank aan eventuele nieuwe Basel IV-eisen wil gaan voldoen "komt zeker aan de orde" begin volgend jaar, zei de topman. ING liet onlangs weten binnen vijf tot zeven jaar te willen voldoen aan de nieuwe regels, die naar verwachting pas na tien jaar van kracht zullen worden.
"We bouwen nu steeds meer buffers op", onderstreepte Van Dijkhuizen.
IBNI
ABN AMRO verraste beleggers woensdag met een winst van bijna een miljard euro, hoewel analisten het erover eens waren dat het meevallende bedrag vooral te danken was aan eenmalige posten. De afgelopen jaren kon de bank steeds kredietvoorzieningen terugboeken, deels bestaand uit een 'algemene' voorziening, de zogeheten 'incurred but not identified' of kortweg IBNI.
"We hebben met name in 2012 en 2013 aan de voorzichtige kant gezeten. Dat past ook wel bij een bank met ons risicoprofiel", zei Alexander Rahusen in het nieuwe perscentrum aan de Amsterdamse Zuidas. Het glanzende marmer van het hoofdkantoor heeft daar plaatsgemaakt voor wat doffer en duurzamer ogend hout en granito.
De bank heeft nog voor 3 miljard euro aan voorzieningen voor oninbare leningen op de balans staan. Daarvan zullen ook in de komende kwartalen weer wat algemene voorzieningen vrijvallen, al zal dat minder zijn dan in het tweede kwartaal, verwacht Van Dijkhuizen.
"De schade van hypotheken is de afgelopen jaren zeer laag gebleven", zei de topman tegen de verzamelde pers. "Nederlanders betalen hun leningen terug en ze betalen ook hun rente." Door de geleidelijke afschaffing van tophypotheken en de aflossingsvrije hypotheek is de portefeuille bovendien alleen maar stabieler geworden, merkte de topman op.
Of de raming van de gemiddelde risicokosten daardoor ook omlaag kan, kon Rahusen nog niet zeggen. Voorlopig gaat ABN AMRO uit van 5 tot 7 basispunten aan risicokosten voor hypotheken en 25 tot 30 basispunten voor het totale leningenboek, gemeten over de hele economische cyclus. Door de vrijvallen tendeert de grafiek de laatste jaren echter al vervaarlijk dicht naar de nul.
De dynamiek in de voorzieningen zal straks heel anders worden met de invoering van IFRS9, een nieuwe boekhoudsystematiek. Dit zal eenmalig de buffers met zo'n 45 basispunten verlagen en vervolgens tot volatielere uitslagen leiden, zei Van Dijkhuizen. Het versterkende effect van IBNI-voorzieningen verdwijnt daarentegen weer.
Door: ABM Financial News.
info@abmfn.nl
Redactie: +31(0)20 26 28 999
Copyright ABM Financial News. All rights reserved
(END) Dow Jones Newswires
August 09, 2017 09:18 ET (13:18 GMT)

Reacties

  • Nog geen reacties gegeven
 

Beurs RSS Feed

Het laatste nieuws als eerste ontvangen kan dankzij de beurs.nl RSS Feed