*

Nieuws Binnenland

Arbeidsmarkt telt meer krasse knarren

vrijdag 12 januari 2018 19:41

DEN HAAG (ANP) - Steeds meer ouderen blijven ook lang na het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd aan het werk. Waren er in 2003 nog circa 11.000 mensen van 75 jaar of ouder die nog aan de slag waren, dit aantal groeide de laatste jaren gestaag tot 25.000 vorig jaar, zo blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

De toename komt deels door de vergrijzing, maar ook doordat meer ouderen geen bezwaar hebben langer door te werken. De arbeidsdeelname van de 75-plussers steeg vorig jaar tot 2 procent. In 2003 was 1,2 procent van die leeftijdscategorie nog aan de slag. Van de 25.000 krasse knarren waren er 16.000 actief als zelfstandige.

Volgens het CBS worden ouderen steeds vitaler. Ze fietsen, zwemmen, gaan op stap met de kleinkinderen en maken verre reizen. Voor een aantal van hen is werk de juiste manier om hun tijd te besteden.

Nederland telde eind september 2700 werknemers van tachtig jaar of ouder. Daarvan was 85 procent in vaste loondienst. Circa 400 hadden een flexibel contract. De meeste 80-plussers werkten overigens parttime en ook nog eens veelal voor maximaal twaalf uur. Circa 700 van deze groep zijn nog wel voltijds aan het werk.

De meesten zijn actief in de handel. Relatief gezien scoren ook kleinere bedrijfstakken als landbouw en beheer van onroerend goed hoog bij de ouderen. In zorg en onderwijs is volgens de cijfers een gering aantal senioren nog actief.