Nieuws Binnenland

Werkgevers willen meer steun voor cao's

Zaterdag 13 januari 2018 08:09

DEN HAAG (ANP) - Werkgeversorganisaties willen dat een breder draagvlak ontstaat voor gezamenlijke arbeidsovereenkomsten, ook onder niet-vakbondsleden. Vakbonden zijn daarin overigens wel fundamenteel. Daarom willen de werkgevers in 2018 werken aan ,,verdieping van het onderling vertrouwen met de bonden''.

Zonder brede steun voor cao's is het volgens de werkgevers niet mogelijk doeltreffende antwoorden te vinden op digitalisering, robotisering en internationalisering. De economie verandert steeds sneller door digitalisering en toenemende internationale concurrentie. Deze ontwikkeling vraagt meer flexibiliteit van de ondernemingen, die moeten meebewegen met die dynamiek, aldus de werkgevers. Veel cao’s staan flexibiliteit volgens hen nog in de weg, ,,terwijl het voor werknemers en ondernemers kansen en meer zekerheid biedt''.

Dat schrijven de ondernemersorganisaties VNO-NCW en MKB Nederland en werkgeversvereniging AWVN zaterdag in hun arbeidsvoorwaardennota voor 2018, basis voor alle cao-onderhandelingen. Zij willen qua loonstijging meer maatwerk, afhankelijk van resultaten per bedrijfstak. Standaardperiodieken voor loonsverhoging zouden meer gebaseerd moeten zijn op prestaties en toegevoegde waarde in plaats van op leeftijd en aantal dienstjaren.

Meepraten

Voortaan moeten werknemers meer kunnen meepraten over hun eigen ontwikkeling en zelfstandiger kunnen beschikken over het benodigde opleidingsgeld. Daarnaast moet een gezamenlijk beleid worden gevoerd om mensen gezonder langer te laten werken. Om dat te bevorderen, moet meer gebruik worden gemaakt van deeltijdpensioen. In veel sectoren liggen bovendien nog mogelijkheden om de werktijden minder belastend te maken voor oudere werknemers.

,,De noodzaak om hieraan te werken is groter dan ooit, nu de AOW-leeftijd verder oploopt'', stellen de werkgevers.

Volgens de werkgevers is vorig jaar gebleken dat vakbonden en bedrijven en bedrijfstakken uitstekend zaken weten te doen. In 2017 zijn circa 350 nieuwe cao’s gesloten voor 3,5 miljoen werknemers. De loonstijgingen varieerden behoorlijk tussen sectoren en bedrijven, maar kwam gemiddeld boven de inflatie uit, aldus de werkgeversorganisaties.


Reageren

Reacties

  • Wekgervers willen meer stuen? Dan moeten ze de belangen van de werknemers wat beter in het oog houde en de medewerkers niet behandelen als weggooi-artikelen. De werkgevers in Nederland hebben ook een maatschappelijke taak maar die wordt snel vergeten als het om de winsten gaat.

    Jeff 15 januari 2018 09:19:05

 

Beurs RSS Feed

Het laatste nieuws als eerste ontvangen kan dankzij de beurs.nl RSS Feed