Nieuws Binnenland

'FNV zet vol de aanval in op onzekerheid'

Zaterdag 13 januari 2018 11:24

UTRECHT (ANP) - FNV zet vol de aanval in op onzekerheid bij werkenden over bijvoorbeeld hun baan, hun inkomen en hun pensioen. Zeker nu het economisch zoveel beter gaat in Nederland, wordt het hoog tijd dat ook werkenden daar echt iets van gaan merken. Dat heeft voorzitter Han Busker van de grootste vakbond zaterdag gezegd.

,,Tientallen jaren van verkeerd beleid hebben ervoor gezorgd dat de marktwerking ongezond ver is doorgeslagen'', aldus Busker. ,,En de rekening, die betalen wij met zijn allen.'' Risico's die bij het ondernemerschap horen, zijn daarbij volgens FNV meer en meer bij de werknemers komen te liggen

Busker wijst onder meer op de hoog opgelopen werkdruk in sectoren waar klussen openbaar zijn aanbesteed. ,,Overal waar aanbesteed wordt, zien we dat collega’s steeds meer werk moeten verzetten met minder handen, en in minder tijd.'' Ook flex- en schijnconstructies blijven FNV een doorn in het oog.

Regeerakkoord

De vakbond heeft evenmin een goed woord over voor het onlangs gesloten regeerakkoord. ,,Dit kabinet blijft vol inzetten op de belangen van de werkgevers en aandeelhouders'', zei Busker. Het is volgens de FNV-bestuurder niet uit te leggen dat hun lasten omlaag gaan, terwijl de btw wordt verhoogd en er te weinig budget is voor bijvoorbeeld onderwijs, zorg, defensie en een gezonde oude dag.

In overleg met de werkgevers en kabinet over een sociaal akkoord ziet FNV voorlopig geen brood. Volgens Busker vergt het meer dan ,,een beleefd verzoek'' om de gewenste veranderingen gedaan te krijgen. Werkgevers gaan dat niet zomaar weggeven, zelfs niet met de sterkste argumenten. Daar is druk voor nodig, en die kunnen ze krijgen.''


Reacties

  • FNV in de achterhoede? In mijn sentimenten loop ik van harte mee met de door het FNV voorgestane marsroute. We leven echter niet meer in de jaren zeventig en tachtig van de vorige eeuw. De grootste vakbond van ons land heeft qua ledental flinke veren moeten laten, toevallig toen KOK zich ook van zijn ideologische en politieke pennen verloste. Een noodzakelijke stap om de overgang van vakbondsleider, via premierschap naar een commissariaat bij ING te maken. Wat een magistrale duikvlucht. Je kunt het tevens gewoon puur verraad noemen aan de oorspronkelijke achterban. Die rent nu massaal naar Wilders of Baudet. Lilian Marijnissen zal er nog een hele kluif aan krijgen om zelfs slechts een deel van die vergrijzende makkers terug te winnen van de populisten. Kwantitatief is de FNV haar dominante positie in werknemersland kwijt en botert het met de collega-bonden CNV en Unie lang niet altijd. Hoe vaak sluiten deze vrienden contracten en overeenkomsten af met overheid en bedrijfsleven zonder de vroegere, grotere wapenbroeder? Kwalitatief staat de FNV voor de enorme uitdaging het kille, on-empathische, asociale, bureaucratische en technocratische regeringsbeleid te stuiten en om te buigen. De minimale meerderheid van 76 (2e kamer) en 38 (1e kamer) van dit kabinet biedt wel mogelijkheden. Helaas lijkt "links" politiek ook linkshandig te opereren, terwijl bijna alle voorzieningen op rechtshandigen berekend zijn. Linksdragenden torsen vaak de zwaarste maatschappelijke lasten. Rechtsdragenden hoeven relatief weinig te sjouwen of laten het voor zich doen. En wat te denken van je collega's, vrienden en familie? Mijn vader, een rasoptimist, riep regelmatig: "Door je eigen luizen word je het hardst gebeten." Voert de FNV een achterhoedegevecht of kiezen ze voor een nieuw aanvallend concept? De nabije toekomst mag het zeggen.

    Paul Plaizier 13 januari 2018 14:05:29  

Beurs RSS Feed

Het laatste nieuws als eerste ontvangen kan dankzij de beurs.nl RSS Feed