Nieuws Binnenland

Amundi verkleint belang in ING

(ABM FN-Dow Jones) Amundi Asset Management heeft een kleiner belang in ING gemeld. Dit bleek uit een melding in het kader van de Wet op het financieel toezicht, gedateerd op 19 september.

Amundi Asset Management meldde een kapitaalbelang van 2,97 procent met eenzelfde stemrecht. Dit belang wordt voor 1,06 procent reëel gehouden en voor 1,91 procent middellijk reëel.

Op 5 september van dit jaar meldde Amundi Asset Management nog een kapitaalbelang van 3,09 procent met een dito stemrecht.

Wet op het financieel toezicht

De melding valt onder de Wet melding zeggenschap, die sinds 1 januari 2007 onder de overkoepelende Wet op het financieel toezicht valt. Volgens deze wet moeten aandeelhouders met een belang groter dan 3 procent elke wijziging in hun belang melden bij het overschrijden van de volgende drempelwaarden: 3, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 75 en 95 procent. Dit geldt zowel bij het opbouwen als het afbouwen van een belang.