Nieuws Binnenland

Stikstofcommissie adviseert noodmaatregelen in alle sectoren

(ABM FN-Dow Jones) Nederland moet zo snel mogelijk noodmaatregelen treffen om de kwaliteit van natuurgebieden "geloofwaardig" te herstellen, door de emissie van stikstof te reduceren, nadat hier de afgelopen jaren de klad in raakte. Dat blijkt uit het rapport van de Adviescommissie Stikstof onder leiding van oud-minister Johan Remkes dat woensdag werd aangeboden aan de Tweede Kamer.

De kortetermijnmaatregelen moeten worden gericht op alle stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden. De reductie van de stikstofneerslag moet komen van de veehouderij, het verkeer, de industrie en de bouwsector.

De uitwerking van het advies in het overheidsbeleid kan grote gevolgen hebben voor de bouwsector, die veel hinder ondervindt van de stikstofproblematiek. De impact op bouwbedrijven als BAM, VolkerWessels en Heijmans was niet meteen duidelijk.

Partijleider Jesse Klaver van GroenLinks reageerde positief op het rapport, en sprak van een "revolutionair advies". 

Alle sectoren moeten een evenwichtige bijdrage leveren, stelde het rapport, rekening houdend met de kosteneffectiviteit, stelt het rapport. Ook moeten activiteiten die waren vrijgesteld van beperkingen, alsnog vergunningplichtig worden gemaakt.

Voor de bouwsector is winst te behalen door modulair, energieneutraal, circulair en natuurinclusief te bouwen en door innovatieve technieken en materialen toe te passen. Dat geldt ook voor beheer- en onderhoudswerkzaamheden in natuurgebieden. Deze bedrijven moeten daartoe worden gestimuleerd.

Voor de landbouw wordt geadviseerd om gericht boerderijen op te kopen met belastinggeld nabij natuurgebieden met hoge emissies of verouderde stalsystemen. De overblijvende boeren moeten versneld hun stikstofemissie omlaag brengen.

Voor het verkeer wordt snelheidsverlaging geadviseerd op rijks- en provinciale wegen, zodanig dat de natuurgebieden hier het meeste baat bij hebben.

De industrie en de energieproductie maken slechts 1,6 procent van het totaal uit en zullen dus niet veel opleveren, maar zullen toch moeten bijdragen. Stoppen met de bijstook van biomassa helpt niet veel tegen stikstofemissies, maar vermindert wel de CO2-uitstoot en zou dus niet meer moeten worden gesubsidieerd, meent de commissie. Kleine lokale biomassacentrales kunnen meer vervuilend zijn dan de grote, waarschuwt het rapport.