Nieuws Binnenland

Federal Reserve versoepelt regulering banken

(ABM FN-Dow Jones) De Federal Reserve versoepelt zijn regulering op het gebied van kapitaaleisen en liquiditeit. Dit werd donderdag bekend. 

Onder de nieuwe regels worden grote Amerikaanse banken in vier categorieën verdeeld op basis van hun omvang en andere risicofactoren. Volgens Fed-bestuurder Randal Quarles zorgt dit voor een raamwerk waarbij "regelgevende vereisten nauwer samenhangen met onderliggende risico's" zonder dat de veerkracht van banken die sinds de financiële crisis is opgebouwd, wordt ondermijnd. 

Regionale financiële instellingen zien hun kapitaal- en liquiditeitseisen door de nieuwe regelgeving afnemen of zelfs helemaal verdwijnen. 

Een andere versoepeling is op het gebied van de 'living wills' die grote banken jaarlijks bij de Fed moeten indienen; een plan waarin de nodige stappen uiteen worden gezet in het geval dat de bank op omvallen staat. Hierin beschrijven de financiële instellingen onder meer hun kapitaal- en liquiditeitspositie en bijvoorbeeld een ontmantelingsstrategie.

Dit plan hoeft straks niet meer jaarlijks maar één keer in de vier jaar in complete vorm ingediend te worden. Een keer in de twee jaar moeten de banken nog wel een beknopte versie aanleveren. 

De nieuwe regels van de Fed verlagen de kapitaaleisen voor banken overigens in beperkte mate, met ongeveer 11,5 miljard dollar of 0,6 procent van de totale risico gewogen activa.

© Copyright Dow Jones & Company. All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. ABM Financial News B.V. and the provider of this website/application do not warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or delays in the content, or for any actions taken in reliance thereon.