Nieuws Binnenland

FIL Limited vergroot belang in Takeaway.com

(ABM FN-Dow Jones) FIL Limited heeft een groter belang in Takeaway.com gemeld. Dit bleek uit een melding in het kader van de Wet op het financieel toezicht, gedateerd op 12 november 2019.

Het kapitaalbelang en stemrecht kwamen uit op respectievelijk 5,40 en 5,00 procent, hetgeen middellijk reëel en middellijk potentieel wordt gehouden.

FIL meldde op 14 oktober dit jaar nog een kapitaalbelang in Takeaway.com van 5,01 procent met een stemrecht van 4,64 procent.

Wet op het financieel toezicht

De melding valt onder de Wet melding zeggenschap, die sinds 1 januari 2007 onder de overkoepelende Wet op het financieel toezicht valt. Volgens deze wet moeten aandeelhouders met een belang groter dan 3 procent elke wijziging in hun belang melden bij het overschrijden van de volgende drempelwaarden: 3, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 75 en 95 procent. Dit geldt zowel bij het opbouwen als het afbouwen van een belang.