beurs.nl

monitor icon Market Monitor

Beurscodes, betekenis en hulp bij zoeken

Europa

AEX
Euronext Amsterdam
BRU
Euronext Brussels
PSE
Euronext Paris
LIS
Euronext Lissabon
CHX
CBOE Europe, grote(re) EU aandelen
NAV
Investment Funds (NAV)

Noord-Amerika

NYS
New York Stock Exchange
OTC
CBOE BZX Exchange (US)
TSE
Toronto Stock Exchange

Kunt u een instrument niet vinden?

Zoek dan via de zogenaamde ISIN code. Elk instrument, aandeel etc. heeft een unieke code.

Kies vervolgens - wanneer er meerdere resultaten zijn - de notering op de beurs van uw keuze.

Waar vind ik die ISIN code?

Google de naam van het instrument, aandeel etc. met de toevoeging 'ISIN'.

Als zoeken op ISIN code geen resultaten oplevert hebben wij het instrument of aandeel niet in onze koersendatabase.

Nieuws Binnenland

Update: NN Group overtreft winstverwachting

(ABM FN-Dow Jones) NN Group heeft de verwachte winstdaling in het derde kwartaal beperkt, met goede resultaten bij de schadeverzekeraar, terwijl waardestijgingen van derivaten en vastgoed de negatieve impact van de lage rente op de solvabiliteit opvingen. Dat bleek donderdag bij de cijfers over het derde kwartaal.

De nettowinst daalde van 788 miljoen euro tot 515 miljoen euro en bleef daarmee ruim boven de  de gemiddelde analistenverwachting van 312 miljoen euro.

De meevaller was grotendeels toe te schrijven aan positieve herwaarderingen van derivaten om het renterisico af te dekken, vastgoed en private equity-beleggingen. Per saldo bedroegen de niet-operationele inkomsten 281 miljoen euro, tegen 525 miljoen euro een jaar eerder. Hier was een veel sterkere daling voorspeld. De impact van marktbewegingen op de solvabiliteit was licht positief, zei chief financial officer Delfin Rueda in een toelichting op de cijfers.

Het operationele resultaat, voor belastingen daalde met 2 procent tot 453 miljoen euro.  Analisten hadden een sterkere daling tot 415 miljoen euro verwacht.

Met name de Nederlandse schadeverzekeraar verbeterde het resultaat verrassend. NN Group heeft sinds de overname van Delta Lloyd een sterkere marktpositie op de markt voor schadeverzekeringen. Prijsverhogingen droegen bij aan een winstgevende verhouding tussen kosten en claims en premie-inkomsten van 94,2 procent.

Ook de Europese verzekeringstak, de Japanse bezittingen en het bankbedrijf lieten hogere resultaten zien. Analisten hadden alleen voor de Europese verzekeraar op een stijging gerekend. Bij dat onderdeel richt NN Group zich op de verkoop van beschermingsproducten, zoals verzekeringen tegen inkomensverlies.  In Japan wapent NN zijn verkoopafdeling tegen de negatieve gevolgen van nieuwe wetgeving, zei CEO David Knibbe in een toelichting op de resultaten.

De extreem lage rentecurve heeft een negatieve invloed op het vermogen van verzekeraars om spaar- en pensioenproducten te verkopen, zei Knibbe verder. Daar kan nauwelijks enig rendement bij worden gegarandeerd.

De kostenbesparingen bij de integratie van Delta Lloyd liepen op met 17 miljoen euro tot een totaal van 323 miljoen euro.

De solvabiliteitsratio verbeterde van 210 tot 217 procent, waar een daling tot 207 procent was voorzien. Dit cijfer is belangrijk voor de houdbaarheid van het dividend. De stijging was vooral te danken aan het kapitaal dat kon worden bijgeschreven dankzij de operationele activiteiten. De niet-operationele herwaarderingen en marktbewegingen leverden een beperktere positieve bijdrage.

De verzekeraar kondigde aan vanaf volgende jaar halfjaarlijks te gaan rapporteren, in plaats van per kwartaal, omdat dit beter past bij het langetermijnkarakter van het verzekeringsbedrijf. Een strategie-update onder de nieuwe CEO David Knibbe volgt in juni 2020.

NN Group zal de tijd nemen om een vervanger te zoeken voor chief risk officer Jan-Hendrik Erasmus, die eind dit jaar vertrekt, zei Knibbe. "Gelukkig zijn we in een sterke positie, omdat Delfin Rueda zijn taken voorlopig kan waarnemen." Met het aanstaande vertrek van Erasmus wisselt de leiding van NN Group in korte tijd twee van zijn drie topposities, na de overstap van CEO Lard Friese naar Aegon.

Solvency II-evaluatie
 
Chief risk officer Delfin Rueda ging in op plannen van toezichthouder EIOPA om te sleutelen aan de berekening van de solvabiliteit voor verzekeraars. Een recent consultatiedocument liet zien dat wordt overwogen om de curve voor de rekenrente meer marktconform te maken voor zeer lange looptijden tussen twintig en vijftig jaar. Dit zou een enorme negatieve impact kunnen hebben op de solvabiliteit van Nederlandse en Duitse levensverzekeraars. "Dit is een belangrijke evaluatie", zei Rueda. "Gelukkig zijn toezichthouders en de sector het eens dat het Solvency II-raamwerk goed werkt en dat het niveau van bufferkapitaal van Europese verzekeraars over het algemeen zeer sterk is." De opties die worden besproken moeten nog door een molen van consultaties en instanties en zullen niet eerder dan 2023 worden doorgevoerd, benadrukte de CFO. "Dus er is nog veel tijd."

Update: om extra informatie en commentaar CEO en CFO toe te voegen.