Nieuws Binnenland

Amundi meldt eerste belang in Signify

(ABM FN-Dow Jones) Amundi Asset Management heeft een eerste belang in Signify gemeld. Dit bleek uit een melding in het kader van de Wet op het financieel toezicht, gedateerd op 11 december 2019.

Amundi meldde een kapitaalbelang van 3,00 procent met een dito stemrecht. Daarvan wordt 0,60 procent rechtstreek gehouden en 2,40 procent middellijk reëel.

Wet op het financieel toezicht

De melding valt onder de Wet melding zeggenschap, die sinds 1 januari 2007 onder de overkoepelende Wet op het financieel toezicht valt. Volgens deze wet moeten aandeelhouders met een belang groter dan 3 procent elke wijziging in hun belang melden bij het overschrijden van de volgende drempelwaarden: 3, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 75 en 95 procent. Dit geldt zowel bij het opbouwen als het afbouwen van een belang.