Nieuws Binnenland

Volksbank boekt licht hogere winst

(ABM FN-Dow Jones) De Volksbank heeft in 2019 een licht hoger nettoresultaat geboekt, maar voorziet voor dit jaar een winstdaling. Dit bleek vrijdag uit de jaarcijfers van de bank.

De bank realiseerde het afgelopen jaar een groei bij zijn kernactiviteiten hypotheken, sparen en betalen. Het aantal betaalrekeningklanten steeg met 80.000 tot 1,57 miljoen klanten, de hypotheekportefeuille groeide met 0,9 miljard euro tot 48,2 miljard euro en het toevertrouwde spaargeld steeg met 1,0 miljard euro tot 38,4 miljard euro.

De inkomsten daalden het afgelopen jaar van 958 miljoen euro naar 929 miljoen euro. De netto rentebaten bedroegen 875 miljoen euro op, in vergelijking met 908 miljoen euro een jaar eerder. De netto provisie en beheervergoedingen stegen wel, van 44 miljoen euro naar 51 miljoen euro, terwijl de overige baten halveerden van 6 miljoen naar 3 miljoen euro.

De operationele lasten daalden het afgelopen boekjaar met 6 procent van 609 miljoen euro in 2018 naar 574 miljoen euro.

Dit resulteerde in een nettoresultaat van 275 miljoen euro, tegenover 268 miljoen euro in 2018. Deze stijging is met name te danken aan de lagere kosten in combinatie met een licht lagere belastingdruk dan in 2018.

De efficiencyratio daalde het afgelopen jaar van 58,7 procent naar 57,3 procent, terwijl het rendement op eigen vermogen steeg van 7,6 procent naar 7,7 procent. 

De bank stelt over 2019 een dividend voor van 165 miljoen euro. De Tier 1-kernkapitaalratio bedroeg eind 2019 32,6 procent, tegen 35,5 procent eind 2018.

Outlook

De bank verwacht dat de netto rentebaten in 2020 lager zullen zijn dan in 2019, vanwege de aanhoudend lage renteomgeving. “Gegeven ons rentebeleid voor spaargeld zullen lagere rentelasten deze daling niet geheel kunnen compenseren.”

Daarnaast voorziet Volksbank geen verdere daling van de kosten.

Voor 2020 verwacht de bank daarom dat de nettowinst lager zal liggen dan in 2019.

ABMFNABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.Beeld: Volksbank