*

Nieuws Binnenland

Openen netwerk kost PostNL minder dan gedacht

woensdag 31 oktober 2018 08:48

DEN HAAG (AFN) - De extra kosten voor het openstellen van zijn postnetwerk voor concurrenten zijn voor PostNL minder hoog dan gedacht. De verlaging van de inschatting heeft te maken met een uitspraak van het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb), die oordeelde dat PostNL géén dominante marktpartij is.

Door de uitspraak verviel de eerder door de Autoriteit Consument en Markt (ACM) opgelegde verplichting om het netwerk open te stellen. Veel van de financiële schade was ten tijde van de herroeping echter al geleden, omdat concurrenten hun marktaandeel konden uitbreiden. Eerder verwachtte PostNL vanaf het boekjaar 2020 jaarlijks 50 miljoen tot 70 miljoen euro extra kosten te maken. Die verwachting is nu verlaagd naar 40 miljoen tot 45 miljoen euro.

(ANP Redactie AFN/Economie, email economie(at)anp.nl, +31 20 560 6070)