*

Nieuws Binnenland

Update: Aegon wil groei in VS versnellen

donderdag 6 december 2018 16:00

Ook vereenvoudiging moet resultaten verbeteren.

(ABM FN-Dow Jones) Aegon wil zijn financiële resultaten verder verbeteren door vereenvoudiging en een versnelde groei. Dat stelde de verzekeraar donderdag voorafgaand aan een beleggersdag in de Verenigde Staten.

De vereenvoudiging moet onder andere gebeuren door juridische entiteiten te fuseren.

Dat dit veel kan opleveren, bleek eerder dit jaar, toen de eliminatie van een vehikel voor variabele lijfrentes Verenigde Staten een slordige miljard dollar aan kapitaal deed vrijvallen. Daarmee kan Aegon een tegenvaller voor de kapitaalbuffer vanwege de belastinghervorming van Trump opvangen. Aegon belooft beleggers donderdag een tweede fusie van een Transamerica-entiteit in Arkansas met een vennootschap in Iowa, die nog eens 200 miljoen dollar aan kapitaal zou vrijspelen in 2019.

In Nederland staat de fusie van het voormalige pensioenfonds Optas en Aegon Leven op het programma voor 2019. Eerst moet DNB nog goedkeuring geven, na jarenlang gesteggel over het al dan niet beklemde karakter van deze pensioenpot voor havenarbeiders. Verder heeft Aegon een fusie van zijn Nederlandse premiepensioeninstelling-vehikels in gang gezet, terwijl ook de entiteit TKP Investments zal worden gefuseerd met Aegon Asset Management.

Portefeuillewisselingen

Aegon leek in de diverse presentaties donderdag geen nieuwe desinvesteringen aan te kondigen. Optimaliseren van de portefeuille deed Aegon de afgelopen jaren onder andere door de activiteiten in Ierland, Tsjechië en Slowakije te beëindigen.

Diverse activiteiten werden verkocht, waaronder een Brits lijfrenteboek en lijfrente- en herverzekeringsactiviteiten in de VS. Daarentegen werd 1.000 miljard aan bezittingen aangekocht, onder andere door een acquisitie van BlackRock en een uitgebreide joint venture met Santander.

Uitbesteden

Uitbestedingen staan ook prominent op het programma van Aegon. Hierdoor kunnen veel medewerkers van de loonlijst verdwijnen. Zo meldde Aegon donderdag dat de recent aangekondigde uitbesteding van Britse polissen aan Atos betekent dat er 800 medewerkers overstappen naar Atos.

In Amerika wordt de administratie van tien miljoen levensverzekering- en lijfrentepolissen overgeheveld naar het platform van Tata Consultancy Services (TCS), inclusief 800 medewerkers. Dit zal tot 100 miljoen dollar aan kostenbesparingen opleveren, ook omdat oude systemen kunnen worden afgesloten. Op het nieuwe platform kunnen bovendien nieuwe producten sneller worden ontwikkeld en kunnen klanten meer zelf online regelen. Het moderne platform is tevens veiliger en klantvriendelijker, volgens Mullin.

In Nederland gaat Aegon zijn moderne pensioenproducten zonder garantie, defined contribution in verzekeraarsjargon, migreren naar het TKP platform. Een migratie van de meer traditionele pensioenen met een verzekerde uitkering wordt nog onderzocht.

Groeiversnelling VS

CEO Mark Mullin van Aegon Americas lichtte toe hoe de groei in de Amerikaanse markt moet versnellen. De verzekeraar investeert in een betere concurrentiepositie, het aantrekken van nieuwe klanten en versterken van bestaande relaties en klantentrouw. Hierdoor zullen de kosten volgend jaar met zo'n 100 miljoen dollar stijgen.

De marktontwikkelingen vereisen "gedurfde en beslissende stappen" om Transamerica te onderscheiden van sectorgenoten, volgens Mullin. Producten, processen en de betrokkenheid van klanten moeten ingrijpend worden gemoderniseerd. Investeringen in de analyse van klantgegevens kunnen helpen om de beoordeling van de risico's van nieuwe klanten te automatiseren en de kosten van het aantrekken van nieuwe klanten te verlagen.

Inhoudelijk zet Transamerica in op een nieuwe benadering van klanten over de wisselwerking tussen vermogen en gezondheid. Mensen leven langer, maar hebben daardoor ook vaker chronische ziekten en hogere zorgkosten en willen dat een financieel adviseur daar rekening mee houdt in de keuze van de financiële strategie.

Zorgenkindje

Aegon verstrekte donderdag ook veel details over een potentieel zorgenkindje, de Amerikaanse portefeuille met lange zorgpolissen. Een tegenvallende ontwikkeling van sterfte en claims zorgde de afgelopen jaren hier een enkele keer voor een onaangename verrassing bij de kwartaalcijfers. Inmiddels heeft Aegon de tarieven met gemiddeld 45 procent kunnen verhogen wat tot op heden omgerekend 900 miljoen dollar opleverde. Aegon verwacht dat dit nog zal oplopen tot 1,1 miljard dollar.

Regelgeving en solvabiliteit

De solvabiliteit van Transamerica ligt momenteel met 490 procent ruim boven de doelzone van 350 tot 450 procent. Aegon zal eind dit jaar de solvabiliteit in de VS met 60 basispunten zien dalen door de belastinghervorming, waardoor de korting voor compensabele verliezen in de solvabiliteit minder groot wordt. Door maatregelen die Aegon trof, kan deze daling overigens ruimschoots worden gecompenseerd.

Vanaf 2021 kan een wijziging van de risicocategorieën voor beleggingen nog eens 20 tot 25 procent van de solvabiliteit afschaven. De solvabiliteit van de Amerikaanse entiteit bepaalt voor een groot deel die van de in Nederland gevestigde verzekeringsgroep.

Meer dividend doorsluizen

Voor 2019 verwacht Aegon in de VS 1,2 miljard dollar kapitaal te genereren, na aftrek van de investering van 0,7 miljard dollar in nieuwe business. Hierdoor zullen de dividendbetalingen naar de holding vanuit de VS naar verwachting toenemen. Zelf spreekt de verzekeraar van "substantiële" dividenden.

De doelstelling die Aegon Groep zich dit jaar stelde op dit vlak, is nog niet helemaal gehaald: Aegon keerde tot halverwege dit jaar 1,8 miljard euro cumulatief uit, terwijl voor eind 2018 wordt gemikt op 2,1 miljard euro.

Ook de kostenbesparingen zijn nog niet bij het beoogde doel. Inclusief een geplande uitbesteding van de administratie van Amerikaanse levensverzekeringen en annuïteiten aan TCS, komt de verzekeraar op een zogeheten run rate van 325 miljoen euro, waar het doel op 350 miljoen euro ligt.

Het rendement op eigen vermogen lag in het eerste halfjaar op 9,2 procent, met enige steun van de recente Amerikaanse belastinghervorming. Aegon hoopt aan het einde van het jaar een rendement van 10 procent te kunnen rapporteren.

Update: om extra informatie toe te voegen.

Door: ABM Financial News.

info@abmfn.nl

Redactie: +31(0)20 26 28 999

Copyright ABM Financial News. All rights reserved

(END) Dow Jones Newswires

December 06, 2018 10:00 ET (15:00 GMT)

Copyright (c) 2018 ABM Financial News. All rights reserved.