*

Nieuws Binnenland

Winst Aegon keldert door lasten en tegenwind (2)

donderdag 14 februari 2019 07:33

N i e u w bericht, meer informatie vanaf 3e alinea

AMSTERDAM (AFN) - Aegon heeft in de tweede helft van vorig jaar flink minder winst geboekt. Het Nederlandse verzekeringsconcern kampte met tegenwind van ongunstige marktomstandigheden. Ook ging het resultaat omlaag door een eerder aangekondigde juridische schikking in de Verenigde Staten en een boekverlies op de verkoop van Amerikaanse levensherverzekeringsactiviteiten.

De winst kelderde tot 253 miljoen euro, van bijna 1,5 miljard euro in de tweede helft van het voorgaande jaar. De resultaten worden wel enigszins vertekend door een forse eenmalige meevaller in de vergelijkbare periode van 2017. Die had te maken met de Amerikaanse belastingverlagingen.

Volgens topman Alex Wynaendts was sprake van een uitdagende periode doordat de markten tegen het eind van het jaar flink omlaag gingen. ,,Dit had invloed op het beleggingsrendement van onze klanten en daarmee ook op de resultaten van onze dienstverleningsactiviteiten.'' Hij benadrukt dat Aegon wel veel vertrouwen heeft in de toekomst, omdat de sterke kapitaalpositie van het bedrijf volgens hem behouden is gebleven. ,,Daardoor zijn we in staat om het totaaldividend per aandeel met 2 eurocent, ofwel 7 procent, te verhogen ten opzichte van 2017.''

Het onderliggende resultaat zakte in de laatste zes maanden van het jaar met 8 procent tot ruim 1 miljard euro, vooral door lagere resultaten bij de pensioenactiviteiten in de VS. De zogeheten overige lasten bedroegen alles bij elkaar 581 miljoen euro. Hierin zijn de schikkingskosten en het boekverlies meegenomen.

Aegon heeft tevens nieuwe financiële doelstellingen voor de middellange termijn vastgesteld. Voor de jaren 2019 tot 2021 streeft het bedrijf naar een kapitaalaanwas van 4,1 miljard euro. Aegon mikt erop daarvan 45 tot 55 procent als dividend naar de aandeelhouders te laten terugvloeien. Het rendement op eigen vermogen bedraagt naar verwachting meer dan 10 procent op jaarbasis.

(ANP Redactie AFN/Economie, email economie(at)anp.nl, +31 20 560 6070)