*

Nieuws Binnenland

NSE sluit jaar af met negatief resultaat (2)

maandag 25 februari 2019 17:34

N i e u w bericht, meer informatie door hele bericht

AMERSFOORT (AFN) - New Source Energy (NSE) heeft in zijn gebroken boekjaar dat liep tot en met 30 september operationeel verlies geleden, waar een jaar eerder nog sprake was van winst. Dat heeft de lege beurshuls laten weten. Het bestuur verwacht in het komende halfjaar gesprekken te kunnen voeren over de ontwikkeling of overname van activiteiten.

NSE zette vorig boekjaar een negatief bedrijfsresultaat (ebitda) van 245.000 euro neer, tegen 39.000 euro positief een jaar eerder. Ook is inmiddels bekend dat de ebitda in het eerste kwartaal van het lopende boekjaar 14.000 euro negatief was. Er was geen sprake van omzet. Het eigen vermogen van de vennootschap bedroeg per 31 december vorig jaar 472.000 euro negatief.

In de cijfers over het vorige boekjaar is onder meer een reservering van 30.000 euro meegenomen voor een schikking. Ook was sprake van een eenmalige vergoeding van 100.000 euro aan grootaandeelhouder Stichting tot Behoud van Beursnoteringen in Europa (SBBE) voor gemaakte en betaalde kosten ten behoeve van NSE.

De onderneming is in januari dit jaar een schikking overeengekomen met de heer Kuhnke uit Duitsland. Die vond dat hij recht had op succesprovisie voor bemiddelde financieringen voor de verwerving van zonneparken door NSE Germany. Volgens het bedrijf betreft de schikking een betaling van 30.000 euro door NSE ter finale kwijting van de claim van 103.000 die Kuhnke zou hebben uit hoofde van provisie.

Het bestuur van NSE onderzoekt de mogelijkheid om in de loop van boekjaar 2018/2019 een claimemissie te plaatsen van 900.000 euro, waarbij voor vijf gewone aandelen van nominaal 0,03 euro elk, drie uit te geven aandelen verworven kunnen worden tegen nominale waarde. De gehele opbrengst van de claimemissie zal dan aangewend worden voor de aflossing van de lening aan SBBE. Na aflossing daarvan zou NSE schuldenvrij zijn en niet langer een negatief eigen vermogen hebben.

(ANP Redactie AFN/Economie, email economie(at)anp.nl, +31 20 560 6070)