*

Nieuws Binnenland

Aandeelhouders NSE eens met nieuwe bestuurder

donderdag 25 april 2019 17:10

NOORDWIJK (AFN) - Aandeelhouders van New Sources Energy (NSE) zijn akkoord gegaan met de benoeming van Gerrit Jan Houweling tot uitvoerend bestuurder. Hij volgt op interimbasis de aftredende Ruud Huis in 't Veld op bij de lege beurshuls. Houweling was al niet-uitvoerend bestuurder sinds november 2017.

Ook kreeg NSE op zijn jaarlijkse aandeelhoudersvergadering groen licht voor de mogelijkheid tot een claimemissie. NSE kondigde eerder al aan de mogelijkheid te onderzoeken om in de loop van boekjaar 2018/2019 een claimemissie te plaatsen van 900.000 euro. De opbrengst zal dan aangewend worden voor de aflossing van de lening aan grootaandeelhouder Stichting tot Behoud Beursnoteringen in Europa (SBBE).

De beurshuls overweegt overigens een belang te nemen in het Nederlandse NaGa Solar Holding (NaGA). Dat is een projectenontwikkelaar in de zonne-energie sector. De verkennende gesprekken hierover, waarover NSE onlangs berichtte, zijn nog steeds gaande.

Tijdens de vergadering heeft het bestuur verder een toelichting gegeven over het ontbreken van de controleverklaring van de accountant. Aanleiding hiervoor is het teruggeven van de controleopdracht door EY gedurende het boekjaar 2016/2017 vanwege het op dat moment ontbreken van een bestuur. NSE slaagde er vervolgens niet in om een andere accountant bereid te vinden een controleopdracht te aanvaarden vanwege het ontbreken van operationele activiteiten. Omdat deze bijzondere situatie overmacht betreft, kon volgens NSE toch rechtsgeldig tot vaststelling van de jaarrekening worden overgegaan.

(ANP Redactie AFN/Economie, email economie(at)anp.nl, +31 20 560 6070)