*

Nieuws Binnenland

Pharming schond reclameregels

vrijdag 10 mei 2019 15:49

Zal rectificatie moeten plaatsen.

(ABM FN-Dow Jones) Pharming Group heeft de regels van de Code voor de Publieksreclame voor Geneesmiddelen geschonden. Dit oordeelde de Stichting CGR vrijdag.

Het persbericht dat Pharming op 7 december 2018 verstuurde en de bijhorende tekst op de website van de onderneming, is naar het oordeel van de Codecommissie aan te merken als ontoelaatbare vergelijkende reclame tussen Ruconest enerzijds en Berinert, Cinryze en Firazyr anderzijds.

De door Pharming gepubliceerde data van een niet nader gepubliceerde studie vormen volgens Stichting CGR onvoldoende wetenschappelijke onderbouwing van de gemaakte vergelijking in de zin van de Gedragscode.

Het persbericht is ook in strijd met een artikel van de Gedragscode dat bepaalt dat "reclame op een zodanige wijze dient te geschieden dat het rationele gebruik van de betrokken geneesmiddelen in farmacotherapeutisch opzicht wordt bevorderd en dat degene tot wie de aanprijzing is gericht op generlei wijze wordt misleid".

Omdat Pharming geen lid is van een organisatie die bij de Stichting Code Geneesmiddelenreclame is aangesloten en onvrijwillig in de procedure is verschenen, is het advies van de Codecommissie voor Pharming niet bindend en beperkt de Codecommissie zich tot het doen van aanbevelingen.

De Codecommissie ziet voldoende aanleiding om Pharming aan te bevelen om een rectificatie te plaatsen.

Pharming erkende volgens het Financieele Dagblad medio april dat enkele al te aanprijzen de formuleringen door de controle zijn 'geglipt'.

Vorige jaar stonden de geneesmiddelfabrikanten ook al tegenover elkaar vanwege een soortgelijke kwestie. De commissie concludeerde toen ook al dat Pharming de fout was ingegaan.

Het aandeel Pharming noteerde vrijdag 3,0 procent hoger op 0,79 euro.

Door: ABM Financial News.

info@abmfn.nl

Redactie: +31(0)20 26 28 999

Copyright ABM Financial News. All rights reserved

(END) Dow Jones Newswires

May 10, 2019 09:49 ET (13:49 GMT)

Copyright (c) 2019 ABM Financial News. All rights reserved.