*

Nieuws Binnenland

Aegon eist meer klimaatactie van oliereuzen

maandag 13 mei 2019 07:37

AMSTERDAM (AFN) - Aegon eist als aandeelhouder van grote olie- en gasconcerns ambitieuzere klimaatdoelen. Tijdens de komende aandeelhoudersvergadering zullen vertegenwoordigers van Aegon Nederland en Aegon Asset Management Nederland (AAM) resoluties steunen die de bedrijven oproepen meer te doen voor het klimaat.

In totaal gaat het om negen klimaatresoluties voor aandeelhoudersvergaderingen van BP, Equinor, Chevron en ExxonMobil. Aegon Nederland en AAM Nederland beleggen samen ongeveer 284 miljoen euro in deze vier concerns. Ze vinden het van groot belang dat de klimaatdoelstellingen van Parijs echt worden gehaald.

,,De bedrijven hebben in onze ogen voldoende menskracht en innovatief vermogen om dit binnen hun mogelijkheden te realiseren. Met onze voorstem voor deze resoluties hopen wij hier kracht en versnelling aan te geven”, aldus Eric Rutten, voorzitter van de Commissie Verantwoord Beleggen van Aegon. Volgens Mark van Baal van Follow This, een verbond van 'groene', activistische aandeelhouders van oliebedrijven, kunnen olie- en gasbedrijven het Klimaatakkoord van Parijs maken en breken en is daarom ,,een onbetwistbaar signaal" nodig van hun aandeelhouders.

Oliereuzen

Bij BP gaat het om de resolutie waarin wordt opgeroepen duidelijke klimaatdoelen te stellen en een resolutie over het openbaar maken van klimaatimpact. Tijdens de vergadering van het Noorse Equinor steunt Aegon het besluit om emissiedoelen te stellen en te publiceren in lijn met het Klimaatakkoord van Parijs. Verder roept Aegon mede op om proefboringen in bepaalde kwetsbare gebieden te stoppen. Verder steunt Aegon een resolutie die het bedrijf verplicht om een overgangsstrategie van fossiele bronnen naar hernieuwbare energie op te stellen.

ExxonMobil en Chevron zullen worden gevraagd een speciaal klimaatveranderingscomité in te stellen. Ook wordt bij ExxonMobil een resolutie gesteund om risico’s van de uitbreiding van petrochemische activiteiten in klimaat-gevoelige gebieden voor de volksgezondheid te publiceren. Bij Chevron betreft het een besluit die oproept om de uitstoot van broeikasgassen openbaar te maken en daar doelen op te stellen