Nieuws Buitenland

Persbericht TKH Group N.V. (TKH) Halfjaarcijfers 2017

Dinsdag 15 augustus 2017 08:12 Verdere stijging van omzet door versterking positie in verticale groeimarkten
Highlights tweede kwartaal 2017
-- Stijging omzet met 9,7% naar EUR 365,5 miljoen -- autonoom 7,4%.
-- Stijging autonome omzet in Telecom Solutions (10,9%), Building Solutions (7,9%) en Industrial Solutions (5,8%) door sterke bijdrage verticale groeimarkten.
-- Hogere aanloopkosten in verticale markten Marine & Offshore, Tunnel & Infra en Parking (Building Solutions) leiden tot daling EBITA met 6,0%.
-- Stijging EBITA in Telecom Solutions en Industrial Solutions.
-- Orderintake manufacturing systems EUR 114 miljoen -- herstel markt China en verdere groei marktaandeel binnen de top-5 bandenbouwers.
-- Schikkingskosten met minderheidsaandeelhouders van Augusta Technologie AG in de 'squeeze-out'-procedure lager dan voorzien.
Highlights eerste halfjaar 2017
-- Stijging omzet met 11,5% naar EUR 725,2 miljoen--autonoom 9,1%.
-- Stijging autonome omzet in Telecom Solutions (12,3%), Building Solutions (10,1%) en Industrial Solutions (7,3%).
-- Stijging EBITA met 9,5%.
-- Nettowinst voor amortisatie en eenmalige baten en lasten toerekenbaar aan aandeelhouders stijgt met 10,0%.
Outlook
-- Verwachting voor geheel 2017: een nettowinst voor amortisatie en eenmalige baten en lasten toekomend aan aandeelhouders tussen EUR 92 en EUR 97 miljoen (2016: EUR94,4miljoen).
Kengetallen tweede kwartaal
Q2 Q2 Verschil (in mln. EUR tenzij anders vermeld) 2017 2016 in % Omzet 365,5 333,3 + 9,7 ----- ----- -------- EBITA 31,6 33,6 - 6,0 ----- ----- -------- Nettowinst voor amortisatie en eenmalige baten en lasten toerekenbaar aan aandeelhouders (1) 2) 20,2 21,5 - 5,7 ----- ----- -------- Nettowinst 21,3 18,8 + 13,2 ----- ----- -------- ROS 8,6% 10,1% ----- ----- --------
Kengetallen halfjaar
1e halfjaar 1e halfjaar Verschil (in mln. EUR tenzij anders vermeld) 2017 2016 in % Omzet 725,2 650,1 + 11,5 ----------- ----------- -------- EBITA 70,9 64,8 + 9,5 ----------- ----------- -------- Nettowinst voor amortisatie en eenmalige baten en lasten toerekenbaar aan aandeelhouders (1) 2) 45,1 41,0 + 10,0 ----------- ----------- -------- Nettowinst 43,4 35,9 + 21,0 ----------- ----------- -------- Nettowinst toerekenbaar aan aandeelhouders per gewoon aandeel (in EUR) 1,02 0,83 + 22,8 ----------- ----------- -------- Nettowinst voor amortisatie en eenmalige baten en lasten toerekenbaar aan aandeelhouders per gewoon aandeel (in EUR) (1) 2) 1,07 0,98 + 9,2 ----------- ----------- -------- ROS 9,8% 10,0% ----------- ----------- -------- ROCE 19,8% 18,6% ----------- ----------- --------
(1) Amortisatie van aan acquisities gerelateerde immateriële vaste activa (na belastingen).
(2) Eenmalige netto-bate van EUR 3,5 miljoen met name door de vrijval van de financiële verplichtingen voor 'squeeze-out' van voormalige minderheidsaandeelhouders in Augusta Technologie AG en earn-out.
Alexander van der Lof, CEO van technologiebedrijf TKH: "In het tweede kwartaal heeft de omzetgroei zich doorgezet in alle segmenten. Dit werd grotendeels gedragen door de groei in onze verticale groeimarkten waarin we goed gepositioneerd zijn om onze nieuwe technologieën verder uit te rollen. In lijn met het eerste kwartaal werd een hoge orderintake geboekt binnen de bandenbouwindustrie. Het herstel vanuit China zet door en ons marktaandeel binnen de top-5 bandenbouwers is verder uitgebouwd. Dit schept vertrouwen voor verdere groei. De stijging van de omzet werd niet volledig doorvertaald in het totale TKH-resultaat vanwege de extra kosten die in het tweede kwartaal aan de orde waren. Voor de verdere ontwikkeling en positionering van onze technologieën in belangrijke groeimarkten werden substantiële aanloopkosten gemaakt. We verwachten dat deze kosten, hoewel in mindere mate, ook in het derde kwartaal zullen doorlopen, waarmee we onze uitgangspositie voor winstgroei in 2018 verstevigen. Daarnaast hebben we in april en juli van dit jaar onze marktposities versterkt door gerichte acquisities in Canada en Australië binnen ons subsegment vision & security systems. De onderliggende ontwikkelingen zijn solide en we zien veel interesse voor onze onderscheidende technologieën, zoals onze visiontechnologie en het airfield ground lighting-portfolio op basis van CEDD-technologie."
De redactie van ABM Financial News-Dow Jones heeft geen betrokkenheid gehad bij publicatie van dit persbericht.
(END) Dow Jones Newswires
August 15, 2017 02:12 ET (06:12 GMT)

Reacties

  • Nog geen reacties gegeven
 

Beurs RSS Feed

Het laatste nieuws als eerste ontvangen kan dankzij de beurs.nl RSS Feed