beurs.nl

monitor icon Market Monitor

Beurscodes, betekenis en hulp bij zoeken

Europa

AEX
Euronext Amsterdam
BRU
Euronext Brussels
PSE
Euronext Paris
LIS
Euronext Lissabon
CHX
CBOE Europe, grote(re) EU aandelen
NAV
Investment Funds (NAV)

Noord-Amerika

NYS
New York Stock Exchange
OTC
CBOE BZX Exchange (US)
TSE
Toronto Stock Exchange

Kunt u een instrument niet vinden?

Zoek dan via de zogenaamde ISIN code. Elk instrument, aandeel etc. heeft een unieke code.

Kies vervolgens - wanneer er meerdere resultaten zijn - de notering op de beurs van uw keuze.

Waar vind ik die ISIN code?

Google de naam van het instrument, aandeel etc. met de toevoeging 'ISIN'.

Als zoeken op ISIN code geen resultaten oplevert hebben wij het instrument of aandeel niet in onze koersendatabase.

Nieuws Buitenland

Kabinet wacht met massale economische steun

(ABM FN-Dow Jones) Het Nederlandse kabinet zal al het noodzakelijke doen om de economische gevolgen van de coronacrisis te beperken en kan "massaal inzetten" op maatregelen zoals werktijdverkorting en ondersteuning voor mkb'ers, maar wacht daar nog mee tot de situatie daar om vraagt. Dat staat donderdag in een brief van drie ministers aan de Tweede Kamer.

De brief gaat niet in op de maatregelen die worden getroffen in samenwerking met rijksinstituut RIVM om de gevolgen voor de volksgezondheid te beperken.

Door de gunstige toestand van de Nederlandse economie lijken vergaande overheidsmaatregelen op economisch terrein vooralsnog niet nodig, stelt de brief. "Het kabinet richt zich op maatwerk en zal instrumenten inzetten als de situatie daar om vraagt."

Werktijdverkorting

Als voorbeeld van maatwerk geven de ministers de regeling voor werktijdverkorting voor werknemers, bij bedrijven die opeens te weinig werk om handen hebben door de coronacrisis. Deze regeling wordt momenteel met veel inzet opgeschaald. Er zijn per 11 maart 2020 al 1700 aanvragen ingediend door bedrijven en voor de verwerking zijn extra mensen ingezet. Zzp'ers kunnen geen beroep doen op deze regeling. Zij kunnen zich wenden tot de gemeente voor bijstand.

Soepelheid bij banken

Banken kunnen bedrijven helpen door tijdelijk overbruggingskredieten te verstrekken of de kredietlimiet op de rekening-courant te verhogen. Ook kunnen banken toestaan dat bedrijven hun kredieten later aflossen.

Borgstelling mkb-kredieten

Daarnaast wil het kabinet per eind maart de Borgstelling voor mkb-kredieten tijdelijk verruimen, na overleg met de Nederlandse Vereniging van Banken. In deze regeling stelt de overheid zich voor een deel borg voor leningen, waar een MKB-bedrijf onvoldoende zekerheden tegenover kan stellen. Het borgstellingskrediet zal worden verhoogd van 50 procent naar 75 procent van het totale krediet. Deze maatregel kost de overheid naar verwachting 20 miljoen tot 25 miljoen euro.

Soepelheid bij belastingdienst

Ook kunnen bedrijven vragen om uitstel van betaling van belastingen, en dat zal worden verleend als de ondernemer schriftelijk motiveert dat hij in de problemen is gekomen door de coronacrisis. De invordering wordt direct stilgezet als het verzoek is ontvangen. Beoordeling volgt later.
 
Verzuimboetes voor bedrijven die te laat zijn met hun belastingafdracht worden de komende tijd achterwege gelaten.

Ook kunnen ondernemers verzoeken om verlaging van de voorlopige aanslag.  

Financiële stabiliteit

Er zijn op dit moment geen signalen van grootschalige betalingsproblemen bij ondernemingen, banken, of van andersoortige stress, bijvoorbeeld op de interbancaire markten, stelde de Kamerbrief. Dit wordt uiteraard nauwlettend in de gaten gehouden.

ABMFNABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.Beeld: ABM Financial News