*

Nieuws Buitenland

EU ziet begrotingstekort Italië oplopen tot ruim 3 procent

donderdag 8 november 2018 12:57

Najaarsrapport voorspelt licht aantrekkende groei.

(ABM FN-Dow Jones) Het structurele begrotingstekort van Italië zal de komende jaren oplopen tot meer dan drie procent van het bruto binnenlands product, met de huidige begrotingsplannen, terwijl de reële economische groei naar verwachting slechts licht aantrekt. Dat stelden economen van de Europese Unie donderdag in hun najaarsrapport.

De Europese Commissie heeft de Italiaanse begroting onlangs afgekeurd, omdat het stijgende begrotingstekort de gewenste verlaging van de staatsschuld in gevaar zou brengen. Dat risico wordt bevestigd in het rapport, dat het structurele begrotingstekort ziet oplopen tot 3,5 procent in 2020.

Somberder over begrotingstekort

Het Italiaanse begrotingstekort steeg door bijzondere steun aan de bankensector vorig jaar tot 2,4 procent van het bruto binnenlands product, maar daalt dit jaar naar verwachting tot 1,9 procent.

Door de regeringsplannen, met onder andere de invoering van een basisinkomen en ruimte voor vroeger pensioen, zal het tekort in 2019 naar verwachting oplopen tot 2,9 procent van het bbp, verwachten de economen. Het structurele tekort zou 3 procent zijn.

Deze cijfers zijn minder gunstig dat het tekort van 2,4 procent dat de Italiaanse regering zelf voorspelt voor 2019 op basis van het afgewezen begrotingsplan.

In 2020 zal het tekort naar verwachting verder verslechteren tot 3,1 procent. Daarmee wordt de limiet die wordt gesteld door het Europese Stabiliteits- en Groeipact van 3 procent overschreden. Het structurele tekort in 2020 wordt zelfs ingeschat op 3,5 procent.

De economen verwachten dat de BTW-verhoging die in het Italiaanse plan is ingebakken er uiteindelijk toch niet doorheen zal komen, zoals dit ook in het verleden niet lukte. Het tekort kan nog verder oplopen door de hogere financieringskosten als de risicopremies op staatsleningen verder oplopen, waarschuwden de economen.

Door de oplopende begrotingstekorten blijft de hoge Italiaanse staatsschuld stabiel op 131 procent van het bbp. De EU wil dat het land zijn schuld tot een houdbaarder niveau verlaagt.

Licht aantrekkende groei

Het bruto binnenlands product in Italië groeide in 2017 gecorrigeerd voor inflatie met 1,6 procent, wat het beste cijfer was in jaren. Door minder export en consumptie daalt deze reële groei dit jaar tot 1,1 procent, ondanks de stimulering van bedrijfsinvesteringen met belastingvoordelen.

In 2019 herstelt de groeit tot 1,2 procent en in 2020 tot 1,3 procent, voorspellen de economen. Italianen geven meer uit dankzij stijgende lonen en werkgelegenheid en hogere overheidsuitkeringen. De exporteurs zullen het verlies van marktaandeel deels herstellen. De bedrijfsinvesteringen dalen weer fors, verwachten de economen, omdat de invloed van de belastingvoordelen en de lage rentestand zal afnemen.

Door: ABM Financial News.

info@abmfn.nl

Redactie: +31(0)20 26 28 999

Copyright ABM Financial News. All rights reserved

(END) Dow Jones Newswires

November 08, 2018 06:57 ET (11:57 GMT)

Copyright (c) 2018 ABM Financial News. All rights reserved.