*

Nieuws Buitenland

Update: hogere omzet Pharming

donderdag 16 mei 2019 08:30

Biotechbedrijf houdt winstgevendheid vast.

(ABM FN-Dow Jones) Pharming Group heeft in het eerste kwartaal van 2019 een hogere omzet behaald dan een jaar eerder, terwijl ook de winstgevendheid verbeterde. Dit meldde het biotechbedrijf uit Leiden donderdag voorbeurs.

CEO Sijmen de Vries van Pharming sprak in een toelichting van sterke resultaten "in een periode van intense concurrentie."

In het eerste kwartaal steeg de omzet uit de verkoop van Ruconest, Pharmings middel tegen erfelijk angio-oedeem, met 19,5 procent op jaarbasis naar 35,2 miljoen euro. In het vierde kwartaal van 2018 kwam de omzet uit productverkopen wel iets hoger uit op 36,7 miljoen euro. In het eerste kwartaal van 2018 bedroeg de omzet 29,5 miljoen euro.

Het leeuwendeel van de omzet, 33,7 miljoen euro, kwam afgelopen kwartaal uit de Verenigde Staten. Daar was op jaarbasis sprake van een omzetgroei van 21 procent. Op kwartaalbasis was de omzet vergelijkbaar, aldus Pharming, "vanwege het licht dempende effect van de jaarlijkse verlengingen van de ziektekostenverzekering voor patiënten in de Verenigde Staten zoals we dat elk jaar hebben gezien."

De verkopen in Europa handhaafden zich rond 1,3 miljoen euro. Hier werd een dalende order intake door Pharmings Zweedse distributiepartner SOBI in bepaalde Oost-Europese markten gecompenseerd door de groei in landen die het Leidse bedrijf zelf bedient.

Winstgevendheid omhoog

Zoals voorspeld door het bedrijf zelf bleef Pharming in het eerste kwartaal winstgevend, nadat 2018 het eerste volledige jaar was waarin onder de streep zwarte cijfers werden geschreven. In de eerste drie maanden van 2019 verbeterde de operationele winst van 8,2 miljoen naar 12,2 miljoen euro. De nettowinst kwam uit op 6,7 miljoen euro, een stijging van 23 procent op jaarbasis.

De kosten, inclusief R&D uitgaven, stegen in het eerste kwartaal tot 17,8 miljoen euro, terwijl de kaspositie eind maart stond op 66,5 miljoen euro. Dat was eind 2018 81,5 miljoen euro.

Pharming zag de positieve kasstroom in het kwartaal gestimuleerd door de hogere omzet uit Ruconest. De daling van de kaspositie ten opzichte van eind 2018 had te maken met de driemaandelijkse aflossing van 7,7 miljoen euro van een uitstaande lening. Ook deed Pharming een verkoopmijlpaalbetaling van 20 miljoen dollar aan het voormalige Valeant Pharmaceuticals, tegenwoordig Bausch Health Companies, gerelateerd aan de in 2016 teruggekochte commerciële rechten in Noord-Amerika.

De voorraden Ruconest namen in het eerste kwartaal af naar 13,6 miljoen euro, van 17,3 miljoen euro eind 2018. Dit had vooral te maken met een "iets hogere commerciële productie in de VS in het eerste kwartaal, alsmede doordat een deel van de productie werd verlegd om aan de vraag naar materiaal voor de klinische studie in pre-eclampsie en andere onderzoeken te kunnen voldoen", zei het bedrijf.

Outlook

Zoals gebruikelijk kwantificeerde Pharming donderdag geen verwachtingen voor 2019. Wel zei CEO de Vries dat de omzet- en winstprestaties van Pharming het succes bevestigen van de marktstrategie voor Ruconest. "We nemen een aanhoudende groei van de onderliggende vraag naar het product waar. Vooruitkijkend naar de rest van 2019 verwachten we daarom, ondanks concurrentiedruk, een aanhoudende omzetgroei, gedreven door een toenemend aantal patiënten." De groei van de inkomsten uit Ruconest wordt primair gedreven door de Amerikaanse en Europese activiteiten.

Verder rekent Pharming op een "voortgaande positieve nettowinst per kwartaal gedurende het jaar."

Het Leidse biotechbedrijf verwacht tevens binnenkort goedkeuring te krijgen voor de aanvraag van de eerste klinische studie met Ruconest als potentiële behandeling tegen pre-eclampsie, ook wel bekend als zwangerschapsvergiftiging.

In de tweede helft van het jaar verwacht Pharming te kunnen starten met een klinische studie met Ruconest waarbij het middel wordt getest als mogelijke behandeling bij acuut nierfalen in patiënten die percutane coronaire interventies, oftewel stentbehandelingen, ondergaan onder begeleiding van onderzoek met contrastvloeistof.

Schending reclameregels

Pharming werd onlangs door de Codecommissie van de Stichting Code Geneesmiddelenreclame op de vingers getikt dat men de reclameregels heeft geschonden. De zaak werd aangespannen door concurrent Shire.

De door Pharming gepubliceerde data van een niet nader gepubliceerde studie met Rocunest vormden volgens Stichting CGR onvoldoende wetenschappelijke onderbouwing van de gemaakte vergelijking in de zin van de Gedragscode.

Ook was een op 7 december 2018 op de website geplaatst persbericht van Pharming in strijd met een artikel van de Gedragscode dat bepaalt dat "reclame op een zodanige wijze dient te geschieden dat het rationele gebruik van de betrokken geneesmiddelen in farmacotherapeutisch opzicht wordt bevorderd en dat degene tot wie de aanprijzing is gericht op generlei wijze wordt misleid".

Omdat het bedrijf geen lid is van een organisatie die bij de Stichting CGR is aangesloten, kon de Codecommissie Pharming alleen adviseren om een rectificatie te plaatsen. Op woensdag 15 mei plaatste het bedrijf een mededeling op zijn website waarbij werd verwezen naar de uitspraak.

"Op onze website hebben wij twee persberichten op 7 december 2018 en op 23 januari 2019 gepubliceerd. Deze persberichten bevatten onder andere uitingen over het geneesmiddel Ruconest. De Codecommissie van de Stichting Code Geneesmiddelenreclame heeft in een uitspraak van 9 mei 2019 op grond van de CGR Gedragscode geoordeeld dat deze persberichten zijn aan te merken als reclame voor Ruconest en dat daarmee het verbod in die Gedragscode op publieksreclame voor geneesmiddelen die uitsluitend op recept verkrijgbaar zijn is overtreden", zei Pharming.

Het aandeel Pharming sloot woensdag 3,2 procent lager op 0,77 euro.

Update: om aanvullende informatie toe te voegen

Door: ABM Financial News.

info@abmfn.nl

Redactie: +31(0)20 26 28 999

Copyright ABM Financial News. All rights reserved

(END) Dow Jones Newswires

May 16, 2019 02:30 ET (06:30 GMT)

Copyright (c) 2019 ABM Financial News. All rights reserved.