Nieuws Zakelijk & Economie

Geef de fiscus niets cadeau: tips bij de aangifte over 2015

Dinsdag 1 maart 2016 13:18 Niemand wil te veel belasting betalen. Waar moet u op letten bij de aangifte over 2015?

Belastingfraude, daar moeten de meeste Nederlanders niets van hebben. Maar braaf belasting betalen zonder te kijken of het niet wat goedkoper kan, dat gaat veel mensen ook weer te ver. Dit zijn de tips en de valkuilen bij de aangifte over 2015.

Check de ingevulde gegevens

U kunt bij de aangifte gebruikmaken van vooringevulde gegevens. Het doen van aangifte is daardoor een stuk eenvoudiger geworden. De fiscus heeft steeds meer posten  al ingevuld, variërend van loon tot banksaldo. Let op: wie deze gegevens overneemt, is ook verantwoordelijk voor de juistheid ervan. Controleer ze daarom goed.

Schuif met aftrekposten

Fiscale partners mogen sommige aftrekposten en inkomsten verdelen. Dit is aantrekkelijk als de ene partner een hoger of een lager inkomen heeft dan de ander. Het gaat onder meer om hypotheekrente, giften, studie- en zorgkosten. In het online verdeelscherm kunt u zien hoeveel belastingvoordeel dat geschuif oplevert. Wie slechts een deel van het jaar fiscaal partner is, kan er toch voor kiezen om het hele jaar als zodanig te worden aangemerkt.

Trek schuld af van vermogen

De Hoge Raad buigt zich binnenkort over de vraag of de vermogensrendementsheffing in box 3 in strijd is met het eigendomsrecht. De fiscus gaat ervan uit dat iemand altijd 4 procent rendement haalt op zijn vermogen (spaargeld, aandelen, tweede huis) waarover hij vervolgens 30 procent belasting betaalt. Velen halen dat rendement helemaal niet. Bij de aangifte valt niet veel te veranderen aan de omvang van het vermogen.

De fiscus gaat immers uit van de omvang op 1 januari 2015. Er is een persoonlijke vrijstelling van 21.330 euro (partners: 42.660 euro), en schulden mogen op het vermogen in mindering worden gebracht. Het gaat niet alleen om schuld bij de bank. Er is voor schulden wel een drempel van 3.000 euro per persoon.

Vraag oude belasting terug

Als iemands inkomen sterk wisselt, kan middeling gunstig uitpakken. De fiscus staat toe dat inkomsten uit drie aaneengesloten kalenderjaren bij elkaar worden opgeteld en door drie gedeeld, waarna de belasting opnieuw wordt berekend. Zit er een jaar tussen met een hoog inkomen, dan is de kans groot dat over dat jaar met terugwerkende kracht minder belasting hoeft te worden betaald. Middeling kan ook aantrekkelijk zijn voor iemand die zijn baan heeft verloren. Er geldt wel een drempel van 545 euro. Voor middeling moet bovendien een apart verzoek worden ingediend.

Lagere aftrek eigen huis

Het maximale tarief waartegen hogere inkomens hypotheekrente mogen aftrekken, daalt sinds 2014 elk jaar met 0,5 procentpunt. Over 2015 mag rente tegen maximaal 51 procent worden afgetrokken. Uiteindelijk moet het percentage verder omlaag, naar 38 procent in 2041.

Het eigenwoningforfait, de verplichte fiscale bijtelling voor huiseigenaren, ging in 2015 opnieuw omhoog. Voor huizen met een WOZ-waarde van 75.000 tot 1.050.000 euro is de bijtelling 0,75 procent. Ook de villabelasting (voor huizen van meer dan 1.050.000 euro) stijgt. In 2015 moeten eigenaren 7.875 euro plus 2,05 procent van de waarde boven de 'villagrens' bij hun belastbaar inkomen optellen.

Het aangifte-programma berekent dit zelf. Is de hypotheekrente lager dan het forfait, dan vervalt de bijtelling. Ruimhartig met rente-aftrek is de fiscus in bijzondere gevallen, zoals een scheiding of een leegstaand huis dat te koop staat. Wie na verkoop van zijn huis een restschuld heeft, kan de rente sinds 2015 vijftien jaar aftrekken.

Alimentatie en kosten kinderen

Een tegenvaller voor gescheiden vaders: de uitgaven voor levensonderhoud van kinderen tot 21 jaar kunnen over 2015 niet meer van de belasting worden afgetrokken. Dat kon in 2014 voor het laatst. Alimentatie voor kinderen is niet aftrekbaar, maar kan wel als schuld worden opgevoerd in box 3. Alimentatie voor de ex-partner is gewoon aftrekbaar.

Het gaat niet alleen om het maandelijkse bedrag dat iemand van de rechter moet betalen, maar ook om bedragen die ex-echtgenoten samen zijn overeengekomen. Ook incidentele betalingen vallen onder de regeling. De partner die alimentatie krijgt, moet die opgeven. Alimentatie voor kinderen is onbelast.

Kijk goed naar ziektekosten

De mogelijkheden om zorgkosten af te trekken, zijn flink versoberd. Met ingang van 2015 zijn ook uitgaven aan dyslexiezorg voor kinderen en bepaalde vormen van prenatale screening voor zwangere vrouwen zonder medische indicatie niet meer aftrekbaar. Dat gold ook al voor (onder meer) zorgpremies, het daarmee verbonden eigen risico, voorbehoedsmiddelen en bovennatuurlijke geneeswijzen.

Andere kosten zijn wel nog aftrekbaar, zoals kosten van medische behandelingen en diëten. Kijk goed naar de voorwaarden: de kosten van het ene hulpmiddel (blindenstok) worden wel vergoed, die van het andere (bril, rollator) niet. Er is een inkomensafhankelijke drempel.

Trek studiekosten af

Kosten van studie en scholing, met het doel om inkomen te verwerven of een baan te behouden, zijn onder voorwaarden aftrekbaar. Denk aan beroepsopleidingen of aan iemand die zijn groot rijbewijs wil halen om chauffeur te kunnen worden. Kosten van hobbystudies worden niet vergoed. Er is een drempel van 250 euro. De belangrijkste ­verandering bij deze aftrekpost is dat studenten met studiefinanciering vanaf het studiejaar 2015/2016 geen recht meer hebben op aftrek. De regels daarvoor waren al streng.

Vergeet giften niet

Giften aan erkende goede doelen mogen worden afgetrokken. Ook hier geldt een drempel, van 1 procent van het inkomen, met een minimum van 60 euro. Er is ook een maximum, 10 procent van het inkomen. Op www.belastingdienst.nl is na te lezen welke doelen als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) zijn erkend. Het is slim losse giften niet verspreid over twee jaar, maar in één jaar te doen. Zo heeft de gever maar één keer last van de drempel. Let erop dat de giften het maximum niet overschrijden.

Doe op tijd aangifte

Aangifte doen kan vanaf 1 maart, maar moet  uiterlijk voor 1 mei gebeuren. Wie voor 1 april aangifte doet, krijgt voor 1 juli bericht van de fiscus. Heeft deze de aangifte voor 1 mei niet ontvangen, dan volgt een herinnering met een nieuwe datum. Is de aangifte dan nog niet gedaan, dan volgt een aanmaning. Blijft het daarna nog steeds stil, dan kan de fiscus een verzuimboete opleggen. Die bedraagt doorgaans 369 euro. Het is zaak op tijd uitstel aan te vragen. De Belastingdienst doet daar zelden moeilijk over. Zet fouten recht, bijvoorbeeld door een aangifte opnieuw in te dienen.

Let op: de fiscus let dit jaar extra op zorgkosten, neveninkomsten, het eigen huis, studiekosten en de fiscale gevolgen van echtscheiding.

Hulp nodig?

De BelastingTelefoon (0800-0543), de hulplijn en vraagbaak van de fiscus, kreeg voor het vierde jaar op rij een onvoldoende van de Consumentenbond. Vooral bij complexe vragen gingen de medewerkers in de fout, zo bleek uit een steekproef. De vraag is natuurlijk of belastingplichtigen er verstandig aan doen bij de duivel te biecht te gaan.

Wie moeite heeft met het invullen van de aangifte of fiscaal met complexe ­situaties te maken heeft, doet er verstandig aan ­advies in te winnen. Vakbonden en ­ouderenorga­nisaties helpen leden vaak ­gratis met hun aangifte. Een belastingadviseur ­inschake­len, kost meer. Kies dan voor ­iemand die is aangesloten bij een beroepsorganisatie. ­Adviseurs moeten aan eisen voldoen. Verder verscheen dit jaar voor de 61ste keer de Elsevier Belasting ­Almanak (€ 33,50).

Elsevier nummer 9, 5 maart 2016


bron: Elsevier
Elsevier

Reacties

  • Nog geen reacties gegeven


  

Beurs RSS Feed

Het laatste nieuws als eerste ontvangen kan dankzij de beurs.nl RSS Feed