Nieuws Zakelijk & Economie

Camerons trofee uit Brussel levert financieel weinig op

Zaterdag 5 maart 2016 13:11 Aanpassen kinderbijslag aan lokale levensstandaard, zoals Britse premier Cameron bedong, is een principekwestie. Financieel levert het weinig op.

Op de kinderafdeling van winkelketen H&M zal het vrijdag 1 april extra druk zijn. De verkopers weten waarom: op 31 maart wordt de kinderbijslag uitgekeerd. Aan het eind van elk kwartaal krijgen bijna twee miljoen gezinnen bedragen die per kind variëren van zo'n 200 euro (voor een kind tot 6 jaar) tot 280 euro (voor een 17-jarige).

Ook ouders van kinderen die niet in Nederland wonen, krijgen kinderbijslag. Minstens een van de ouders moet dan wel in Nederland werken. In totaal hebben zo'n 46.000 kinderen in het buitenland recht op kinderbijslag, meldt de Sociale Verzekeringsbank, die de toeslag uitkeert.

Polen is koploper: zo'n 16.500 Poolse kinderen ontvangen kinderbijslag. Tweede is België (ruim 8.600 kinderen), Duitsland volgt met bijna 7.000 kinderen. Naar Marokko gaan bijna 3.300 toeslagen.

De hoogte van de kinderbijslag voor kinderen die buiten de Europese Unie (EU) wonen, gaat sinds 2012 omlaag als de levensstandaard lager is dan in Nederland. Idee achter dit woonlandbeginsel is dat die kinderen met minder geld toekunnen als de kosten van levensonderhoud lager zijn. De kinderbijslag wordt overigens niet hoger als de levensstandaard in een land – zoals in Zwitserland –hoger ligt.

Welwillend

Binnen de EU geldt het woonlandbeginsel niet. Een Pool die in Nederland werkt en thuis in Polen drie kinderen heeft, krijgt hetzelfde bedrag als zijn Nederlandse collega's. Nog wel. De deal die de Britse premier David Cameron half ­februari sloot met de EU, biedt ­Nederland de mogelijkheid ook binnen de Unie de hoogte van de kinderbijslag aan te passen.

Dat zit zo. De Britten hebben bedongen dat de kinderbijslag voor kinderen die wonen in het land van herkomst van arbeidsmigranten omlaag mag als de levensstandaard er lager ligt. De maatregel gaat per direct in voor nieuwe gevallen, en geldt per 2020 ook voor arbeidsmigranten die al langer in het Verenigd Koninkrijk wonen. Nu ontvangen zo'n 32.000 in het buitenland wonende kinderen Britse kinderbijslag, van wie 22.000 in Polen. Volgens het Britse ministerie van Financiën zijn de kosten niet bekend. Schattingen gaan uit van zo'n 38 miljoen euro.

De andere 27 EU-lidstaten mogen hetzelfde doen als de Britten; het Nederlandse kabinet staat er welwillend tegenover. Principieel valt er wat voor te zeggen. Want waarom zou een kind in Polen ­relatief meer ontvangen dan een kind in Nederland?

Financieel levert het echter weinig op. De uitkeringen aan kinderen in Polen, de grootste groep, kostten Nederland in 2014 15,5 miljoen euro. De levensstandaard in Polen is volgens de OESO, de organisatie van industrielanden, tweemaal zo laag als in Nederland. Dus na aanpassing zou het hooguit gaan om een halvering van de kosten, wat een besparing oplevert van nog geen 8 miljoen euro.

Dat is bijna verwaarloosbaar op het bedrag dat Nederland in ­totaal uitgeeft aan kinderbijslag: 3,2 miljard euro per jaar. In landen als Roemenië, Slowakije en Bulgarije gaat het om nog geen tweehonderd kinderen per land. Roemenië bijvoorbeeld ontving voor 180 kinderen 173.000 euro aan kinderbijslag in 2014.

Trofee

Voor de ontvangende landen is het wel nadelig. Want ook landen als België en Duitsland overwegen de kinduitkeringen aan te passen. In totaal lopen de ontvangende landen dan veel hogere bedragen mis.

Duitsland betaalt jaarlijks 200 miljoen euro aan kinderen van ­arbeidsmigranten uit Midden- en Oost-Europese lidstaten, zo maakte het Duitse ministerie van Financiën vorige week bekend. Het gaat om ruim 83.000 kinderen, van wie 60.000 in Polen. Daar gaat meer dan de helft van die 200 miljoen euro naartoe. De topdrie bestaat verder uit Roemenië en Tsjechië. Korten op de kinduitkeringen zou volgens het ministerie een besparing opleveren van minstens 100 miljoen euro.

Niet iedereen in Duitsland is enthousiast. CDU-europarlementariër Elmar Brok waarschuwde dat een effect kan zijn dat meer ­arbeidsmigranten hun kinderen naar Duitsland halen. Dan zouden de kosten juist oplopen, omdat ze daar dan ook naar school gaan. Het is afwachten of kinderen in landen als Polen werkelijk minder kinderbijslag krijgen.

In juni stemmen de Britten volk over het verlaten van de EU. Afgesproken is dat als het inderdaad tot zo'n 'Brexit' komt, alle gemaakte afspraken vervallen, ook al gelden die nu voor alle 28 lidstaten. Cameron bracht met de korting op de kinderbijslag slechts een bescheiden trofee mee naar huis. Die zal voorstanders van een Brexit waarschijnlijk niet op andere gedachten brengen.

Elsevier nummer 9, 5 maart 2016


bron: Elsevier
Elsevier

Reacties

  • Nog geen reacties gegeven


  

Beurs RSS Feed

Het laatste nieuws als eerste ontvangen kan dankzij de beurs.nl RSS Feed