*

Advies & Analyse

'Goud $823 waard'

dinsdag 11 augustus 2015 11:30

Er is een nieuwe studie van de wetenschappers Erb en Harvey over goud verschenen. Dit keer hebben ze de relatie tussen goud en inflatie onderzocht. Als deze relatie een fundamentele waardering voor goud zou aangeven, is het edele metaal nu $823 per troy ounce waard. En bij een proces van overshooting is $349 mogelijk.

Claude Erb en Campbell Harvey zijn twee wetenschappers met grote autoriteit als het om onderzoek naar grondstoffen gaat. Eerder (26 februari 2013) heb ik over hun studie ‘The Golden Dilemma’ geschreven. In deze studie hebben de wetenschappers zes argumenten getest die de aanhangers van het beleggen in goud regelmatig gebruiken.
 
Zoals hier toegelicht worden de volgende pro-goud motivaties gegeven:
 
1. Goud zou een goede inflatiebescherming zijn, of
2. een goede bescherming bieden tegen een zwakker wordende valuta (ofwel goud stijgt als de valuta daalt), of
3. een goede belegging zijn in een klimaat met lage reële rendementen (zoals nu), dan wel
4. een veilige haven in tijden van stress zijn. 
 
Daarnaast zou goud:
 
1. aantrekkelijk zijn omdat we weer naar een gouden standaard zouden toegaan (en centrale banken goud moeten kopen), 
2. (strategisch) onderwogen zijn in veel beleggingsportefeuilles.
 
‘Goud overgewaardeerd’
 
Kort samengevat konden Erb en Harvey in eerdere studies geen statistisch bewijs vinden voor alle zes hierboven genoemde argumenten. De argumenten die de aanhangers van goudbeleggers gebruiken hebben vooralsnog dus geen (wetenschappelijke) onderbouwing.
In een studie getiteld ‘The Golden Constant’ hebben ze nieuw onderzoek verricht naar de potentiële relatie tussen inflatie en goud. Het idee achter deze studie is om de volgende vraag te beantwoorden: ‘Stel dat er inderdaad een relatie bestaat tussen goud en inflatie (zoals vaak wordt beweerd door aanhangers van goudbeleggingen), wat zou dan de goudprijs moeten zijn?’
 
Welnu, de zogeheten ‘golden constant’-waarde van goud zou dan nu $823 per troy once zijn, hetgeen ook in onderstaande figuur wordt afgebeeld. Als er een proces van ‘overshooting’ zou plaatsvinden, kan zelfs de $349 worden gehaald. Overshooting betekent dat de koers voorbij de veronderstelde evenwichtswaarde schiet (naar boven of naar onderen). Sentimenten spelen hierbij vaak een rol.
 
 
Bron: The Golden Constant, Erb en Harvey, augustus 2015
 
Tot besluit
 
Het is voor beleggers lastig uit te rekenen hoeveel goud waard moet zijn. Voor aandelen, vastgoed en obligaties kunnen toekomstige kasstromen worden ingeschat. Dat kan voor goud niet. Voor goud zijn we aangewezen op vermeende (statistische) relaties als die tussen de goudprijs en inflatie of valutakoersen. Als de relatie inflatie en goudprijs zou bestaan, staat goud nu te hoog.